Har du tenkt på tanken?

En lekk olje- eller parafintank i plenen kan gi deg flere ubehagelige overraskelser.

Rundt 255.000 boliger i Norge har parafin- eller oljetank i hagen. Som eier er du pliktig til å kontrollere parafin- eller oljetanken din. Direktoratet for sammfunnsberedskap stiller klare krav til utetanker. De skal trykkprøves etter 20-30 år avhengig av om du har glassfiber eller ståltank.

Alle tankeiere bør gjøre seg kjent med Forurensningsforskriftens krav til tilstandskontroll på de ulike typer oljetanker, oppfordrer VVTeknikk.Tilstandskontroller og tiltak på nedgravde tanker er meldepliktige til Vann- og avløpsetaten.

Naboen kan lide
En olje- eller parafintank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. De fleste forsikringsselskaper dekker skader på huset som følge av at en oljetank springer lekk, men lekker oljen eller parafinen fra din gamle tank ut og skader huset til naboen, kan du få deg en ubehagelig overraskelse, ifølge oljefri.no.

Avkortet forsikring
Er tanken eldre enn 20 til 30 år får du ofte avkortning i forsikringen. Avkorting i forsikring vil si at den beregnede erstatningen reduseres, fordi den forsikrede gjennom grov uaktsomhet selv er skyld i skaden. Det er vanlig at erstaningen reduseres med hele fem prosent i året. Skader fra tanker som er eldre enn 50 år vil da ikke dekkes av forsikringsselskapet, ved avkortning etter 30 år. Dette vil også gjelde for skader påført andremann, skrives det på oljefri.no.

– Jeg har vært vitne til lekkasjer på parafintank i et rekkehusområde, flere av boligene måtte evakuere på grunn av lukten fra parafinen som hadde lekket gjennom dreneringen i nabolaget, sier daglig leder i Miljø- og graveservice as, Øyvind Meidel.

Få forsikringer dekker skader på hagen din. Utlegget for å fjerne tanken og destruere forurenset masse på forskriftsmessig vis, må du da dekke av din egen lomme, uansett hvor gammel tanken din er.

Vanskelig å oppdage
Noen vintre er kalde, andre ikke. Været og temperaturen varierer, og det kan bli vanskelige å følge med på fyringsutgiftene. Dersom tanken er lekk, kan man oppdage det når forbruket øker, men da er det ofte for sent. Når tanken fylles på nytt, forverres problemet, fordi tanken normalt blir fylt med trykk. I verste fall renner oljen tvers gjennom tanken. Det er grunnforholdene som er avgjørende for hvor fort en tank tar skade.

Ifølge VVTeknikk foregår tilstandsjekkene slik:

Ståltanker?: En tilstandsjekk av nedgravde oljetanker behøver ikke koste mange tusen kroner. De fleste nedgravde oljetanker ligger ca en halv meter under bakkenivå. Mannlokk eller inspeksjonsluke må graves frem, det samme gjelder alle rør og rørdeler som er tilkoblet oljetanken før tanken kan inspiseres. Deretter må tanken rengjøres innvendig, for så og sjekkes visuelt, med ultralyd og spesialutstyr. Er korrosjonsangrepene på tanken store krever forskriftene at tanken byttes.

Glassfibertanker: Disse tankene må blottlegges på samme måte som ståltankene, men disse tankene trykkprøves etter leverandørens anvisninger. Noen kommuner krever at glassfibertankene blottlegges i sin helhet. Det er også her viktig at tanken tømmes og rengjøres før kontroll.