Flere velger pellets

Flere velger pelletskaminer når de søker om tilskudd fra Enova.

<!– –>
Flere søker om støtte fra Enova til kjøp av pelletsovn. Her ser du Jostedal 1 fra Bionordic.

Enova administrer for annen gang en tilskuddsordning for energisparende tiltak. I 2003 ble rundt 20.000 saker godkjent til utbetaling. Av disse gikk hele 92.1% til varmepumpe og bare 6.2% til pelletskamin. Strømstyring sto for minimale 1.7%


Tilskuddsordningen 2006 er ikke avsluttet og er fremdeles åpen for nye søkere. Det er derfor ikke mulig å si hva tallene vil bli for denne ordningen. Likevel mener Sverre Inge Heimdal, spesialrådgiver i Enova, å se en tydelig endring fra 2003.

Av de 19.859 søknadene som hittil har kommet inn, er 4422 blitt godkjent og tilskudd utbetalt, og 30% av de godkjente tiltakene har gått til pelletskaminer.

– Antall utbetalinger ligger svakt over 2003, men gjennomføringsandelen for de som søker om tilskudd til pelletskamin er over 50 %. Det er en fordobling fra i 2003, og årsaken er nok at folk nå har større kunnskaper om hva en pelletskamin er, sier Heimdal.

De resterende utbetalingene fordeler seg på 10 % som har installert varmestyringssystem, og 60% som har valgt varmepumpe.