Du kan demontere parafinovnen selv

Du trenger hjelp til å fjerne parafintanken, men selve parafinovnen kan du fint fjerne selv.

Montering av ildsted med parafinenhet krever godkjent installatør, men fjerningen kan du ordne selv, så lenge dagtanken og kobberrørene som parafinen går i er tømt. Det samme gjelder selvsagt gamle vedovner.

– Det er viktig å demontere parafinovnen i riktig rekkefølge, ellers kan det bli søl – og parafin lukter ikke godt i et hus. Tøm dagtanken og kobberrørene først, og klipp av rørene, sier daglig leder i Miljø- og graveservice as, Øyvind Meidel.
Når kaminen er fjernet, må tanken i hagen graves opp, sier han.

Forskriftsmessig tett
Når ovnen er fjernet fra veggen og lagt ut på finn.no, må du passe på å tette forskriftsmessig. Er det Lecapipe du har, skal du bruke et gjenmuringslokk, isolasjon og pusse igjen ytterelementet. Er pipa av tegl, tettes hullet med teglstein og pusses, ifølge Maxbo.

Pipen svekkes når pipeveggene ikke har den tykkelsen de skal ha. Tykkelsen på pipeveggene skal være lik over det hele, og blir det hull skal de tettes med sammen materiale som pipen i utgangspunktet er laget av. Det betyr at hvis det er hull i en teglsteins- pipe med 10 centimeter tykke vegger, skal hullet mures igjen med teglstein i samme tykkelse.

Brannbomber
Erfarne skorsteinstettere har funnet mange rare løsninger folk har brukt der røykrøret gikk inn i pipen. Historier om fiskebollebokser, nålefilt, tøyfiller, plast og søppel er ikke sjeldne – og dette er rene brannbomber.

Meld inn nytt
I følge forskriftene til brannvernloven kreves det at alle nye ildsteder eller andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget, må meldes til brann- og feievesenet i kommunen. Dagens lovgivning krever at ildstedet godkjennes av en sertifisert forhandler, kvalifisert kontrollør eller kommunal kontrollmyndighet. Du velger selv om du vil montere ildstedet på egenhånd, eller la en godkjent montør ordne alt, godkjenningen inkludert. I noen kommuner må du ha en godkjent kontrollør som utfører arbeidet. Innfesting mellom pipe og ovnsrør er et kritisk punkt, og ikke enkelt å kontrollere etter at ovnen er ferdig montert.