Derfor bør du fjerne oljefyr og tank i 2018

I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje. Nå skrur Enova opp støtten til de som er tidlig ute med å fjerne oljefyren.

Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i støtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-støtte.

– Vi vet at det er titusener av oljefyreiere som fremdeles sitter på gjerdet. Når vi nå hever støtten, er det for å få mange ned fra gjerdet og sette fart på oljeutfasingen, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Tidligere har Enova gitt 10 000 kroner i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som en installerer en varmeløsning som Enova støtter.

Men i hele 2018 dobler de denne støtten til 20 000 kroner. I 2019 senkes støtten tilbake til 10 000 kroner, og når forbudet trer i kraft i 2020 vil det ikke lenger være støtte å hente til oljeutfasing.

I tillegg til støtten til å fjerne oljefyr og tank kommer støtten til ny varmeløsning.

Disse fire alternativene gir støtte:

* Væske-til-vann-varmepumpe
* Luft-til-vann-varmepumpe
* Biokjel (f.eks. pellets eller flis)
* Bio-ovn med vannkappe

Tiltaket som gir mest støtte, er væske-til-vann-varmepumpe, hvor du i tillegg til de 20 000 du får for å fjerne oljekjel og tank, kan få tilbake inntil 30 000 kroner.

– Dette gir deg dessuten lavere energiutgifter fra første dag. Det er dyrt å fyre med olje, og med de løsningene vi støtter, vil energiregningen krympe betraktelig. Siden du uansett må bytte varmeløsning innen 2020, taper du derfor penger for hver dag du venter, sier Kvam.

Bruk oljefyren videre med bioolje

Med bioolje er det mulig å bruke oljefyren videre. Det er nemlig ikke å ha oljefyr som blir forbudt, men å fyre med fossil olje. Men Enova gir ikke støtte til konvertering fra fossil olje til bioolje.

– Enova gir bare støtte til løsninger hvor støtte er nødvendig for å gjøre dem konkurransedyktig, og en konvertering til bioolje koster ikke all verden.

Kvam mener bioolje kan være et godt alternativ for noen, så lenge den er bærekraftig, men presiserer:

– Da må du først forsikre deg om at oljekjelen din er i god stand, slik at du får god effekt av oljen, og at du har en leverandør i ditt distrikt som tilbyr slik olje. Du må også være klar over at det er enda dyrere å fyre med bioolje enn vanlig olje slik prisen er i dag.

Hun anbefaler at alle gjør en grundig vurdering før de bestemmer seg for hvilken løsning de skal gå for:

– Det er gjerne slik at tiltakene som er dyrest å skaffe gir de største besparelsene i energiutgifter. I tillegg til totalregnestykket anbefaler vi å tenke komfort og hva som passer best for din bolig før du velger løsning. Har du en oljefyr, har du også et vannbårent anlegg, og vi vil sterkt anbefale løsninger som gjør det mulig å utnytte det vannbårne anlegget, siden dette både er mest effektivt og gir den beste varmen.

Pelletskamin

Selv om de fleste av oss ikke lenger har oljefyr i kjelleren, er det mange som har en parafin eller oljekamin. Også her kan du få støtte fra Enova og det lønner seg å være tidlig ute.

Byttes kaminen ut med luft-til-luft varmepumpe, vedovn eller pelletskamin før 2019 kan du få 6000 kroner i støtte.

Etter det halveres støtten, før den fjernes helt når forbudet trer i kraft.