Bioenergi i vannbårne systemer

Vannbåren varme er blitt veldig populært, og bioenergi kan lett brukes i vannbårne systemer.

Pelletsbrenner
Pelletsbrennere åpner nye muligheter for overgang fra oljefyring til bioenergi i små sentralvarmeanlegg. Nå finnes rimelige og driftsikre pelletsbrennere, som lett kan settes inn i eksisterende oljekjeler.

Vedkjel
Vi har lang erfaring med vedfyring i vedovner i Norge. Vedfyrte kjeler til sentralvarme er derimot lite kjent. Moderne vedkjeler gir god forbrenning og lave utslipp av partikler og røykgasser. Effektiv forbrenning og bruk av akkumulatortank til lagring av produsert varme, har ført til at vedkjelen kan fyres under optimale forhold i noen timer i døgnet. Varmebehovet dekkes ved at varme hentes fra akkumulatortanken uavhengig av fyringsperiodene. Vedkjelene krever en del manuell oppfølging i form av vedhåndtering, oppfyring, ilegg og renhold av kjelanlegget.

Flisfyring
er aktuelt til større boliger eller bygningskomplekser. Anleggene er bygd opp etter samme prinsipper som biobrenselanlegg i større varmesentraler, med automatisk innmatning og termostatstyrt regulering av forbrenningen.