Derfor får du mest sannsynlig mus i huset

En åpning på størrelse med en blyant er alt musa trenger for å komme inn til deg. Sjekk hullene dine før du legger deg i dag.

2 av 3 har hatt mus i hus

I en ny undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende svarer 30 prosent at de har hatt skadedyr i hus, mens syv prosent er usikre på om de har hatt det. To av tre sier de har hatt mus i hus.

– For å unngå rotter og mus må du tette boligen din nå, sier fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring, i en pressemelding. 

Mer enn 60 prosent av muse-sakene meldes mellom oktober og februar. Skadedyrene kommer inn via åpninger i bordkledningen eller gjennom ventiler. Inni veggen følger den rør og kabler veggen.

Seks millimeter er nok for mus 

– Det er ikke store åpningen de trenger, og ofte ender de opp på kjøkkenet, sier Yngve Høvig som er bygningsskadesjef i Frende Forsikring.

Rotter trenger en åpning på rundt 12 millimeter for å komme seg inn, mens mus kan komme seg inn gjennom en spalte på bare seks millimeter. Dette tilsvarer diameteren på en vanlig blyant.

– Er åpningen stor nok til at du kan stikke inn en blyant, så er den stor nok til at musa kan presse seg inn. Sørg derfor for å sikre eller tette alle åpninger som er større enn dette, anbefaler Magerøy.

Dyre skader

Skader som følge av mus og rotter er ofte uoversiktlige og kan for bli dyre. Forsikringsselskapet forteller at de daglig får meldinger om skader og at det fort kommer opp i 100.000-kronersklassen. 

– Skadene varierer fra mindre utbedringer til totalrenoveringer på nærmere to millioner kroner, sier skadesjef Yngve Høvig.

Av dem som har hatt skadedyr oppgir 95 prosent på Agder, i Telemark og Vestfold i undersøkelsen at de har hatt mus i huset, leiligheten eller på hytta. Det samme svarer 76 prosent i Nord-Norge. Også i Midt-Norge, på Vestlandet og Østlandet svarer over 60 prosent at det er mus som har plaget dem.

Skadedyrtoppen

  • Mus                  66%
  • Maur                 37%
  • Skjeggkre         18%
  • Rotter               9%
  • Veggedyr          5%

Kilde: Frende Forsikring og Norstat

Kan klatre og hoppe

Ser du mus eller rotter på dagtid, er det tegn på et stort angrep.

– De er nattdyr, og holder seg helst skjult. Du gjør lurt i å varsle huseier eller kommunen, som kan sette ut gift og feller. Eller du kan sette ut dette selv, sier Høvig.

Rotter og mus er dyktige klatrere og kan hoppe langt. Noe som illustrerer klatreferdighetene, er hvor vanlig det er å oppdage mus i leiligheter som ligger mange etasjer over bakkeplan.

De kan enkelt klatre via ledninger og grener for å komme seg opp til høyere inntrekksveier til boligen. Det er derfor viktig å forebygge og sikre mot gnagere også over bakkenivå.

– Vi hørte nettopp om museplager i fjerde etasje i en blokk, bekrefter Høvig.

Forebygge selv

Fordi mus og rotter gjerne vil inn i varmen om høsten, er det lurt å ta en runde hvor du sikrer boligen nå.

  • Pass på at åpninger er tette, se etter gliper, sprekker, usikrede sluk og rørgjennomføringer. Ventiler og luftekanaler skal ha finmasket netting. Du bør også holde orden rundt huset og sørge for at husholdningsavfall ikke ligger åpent, sier Høvig.
  • Utendørs bør du rydde nedfallsfrukt og fjerne mulige vannkilder. Gnagere trenger vann, mat og oppholdssteder. Fjerner du et av disse, må de søke videre. 

Dekket av forsikringen

En vanlig hus- eller hytteforsikring bør dekke skader som følge av gnagere. Det er likevel lurt å sjekke forsikringen din.

Noen selskap dekker mus- og rotteskader på standarddekningen, men mange forsikringsselskap har dette som tilleggsdekning eller utvidet dekning som du må velge selv og betale litt ekstra for.