Ny bok for selvbyggeren

Skal du bygge trehus, bør du få med deg boka Trehus fra SINTEF Byggforsk. Den er selve referanseverket for trehusbygging i Norge.

Få land har en like stor andel trehus i boligmassen som Norge. Trehusbygging er en viktig del av norsk kultur, og trehus preger i stor grad bygningsmiljøet over hele landet.

I 1952 utga Byggforsk Trehus i dag. Boka ble et viktig bidrag til utviklingen av materialbesparende og rasjonelle trehuskonstruksjoner. Trehusbøkene har siden vært viktige verktøy i en utvikling som har ført til at norske trehus er ledende internasjonalt når det gjelder tekniske, miljømessige og bruksmessige kvaliteter.

Oppdatert informasjon
Og nå kommer altså en ny utgave av Trehus fra SINTEF Byggforsk. Boka er fullstendig oppdatert i henhold til nye byggeforskrifter (TEK10) som gjelder fra 1. juli 2010 og nye beregningsstandarder. Boka er dessuten blitt oppdatert i henhold til andre referansedokumenter (anvisninger i Byggforskserien og standarder) i tillegg til at den inneholder enkelte forbedrede konstruksjonsdetaljer.

– Alle som arbeider med trehus bør ha denne boka for å sikre utførelser som er oppdatert til de nye byggeforskriftene og konstruksjonsstandardene, sier seniorrådgiver Knut Ivar Edvardsen, som er en av forfatterne av boka.

Trehus: Boka gir en samlet framstilling av konstruksjonsteknikk for trehus. Foto: SINTEF Byggforsk

Nyttig for selvbyggeren
Trehus er den eneste boka i Norge som gir en samlet framstilling av konstruksjonsteknikken og det teoretiske grunnlaget for trehus. Hovedtemaene i Trehus er planlegging og valg av hustype; materialer og komponenter; fundamentering og kjeller; etasjeskillere; samt vegger, tak og balkonger.

Selv om boka retter seg mot skole- og fagmiljøer, viser erfaringer at boka også er nyttig for selvbyggere og byggherrer som ønsker et grunnlag for å følge sin egen byggesak.

Trehus er spekket med detaljtegninger og tabelloversikter som kan brukes direkte i prosjektering, materialvalg og valg av framgangsmåte. Tegningene kan brukes rett fra boka som vedlegg i en byggesak.