Nå inntar villsvinene Norge

Forsker spår Norge kan få en bestand på 100.000 villsvin innen 25 år. 

Villsvin har vært utdødd fra norsk fauna i over 1000 år, men siden begynnelsen av 2000-tallet har stadig flere dyr blitt observert på Østlandet, langs svenskegrensa i Østfold, Akershus og Hedmark, hvor de etterhvert også har etablert seg.

Man anslår at det lever mellom 200 og 400 villsvin i Norge. Det er ingen stor bestand, men dette tallet kan raskt øke.

For i Sverige hadde de i 1988 en bestand på ca 500 dyr, men i dag anslår man at det finnes opp mot 300.000 villsvin i nabolandet, skriver forskning.no. Og vi kan få en liknende utvikling i Norge.

– Dere kommer til å ha 100.000 villsvin innen 25 år, sier villsvinforskeren Henrik Thurfjell, ved det svenske landbruksuniversitet i Umeå til NRK.

Svensk innvandring

Villsvinet var også utryddet i Sverige, men ble senere gjeninnført og avlet opp. På 70-tallet rømte mange dyr fra oppdrettere, og etablerte seg som ville dyr. I 1988 bestemte Sveriges riksdag at villsvinet var en naturlig del av svensk fauna, og siden har bestanden vokst i stort tempo.

I 2012 ble det skutt hele 97.000 villsvin i Sverige. Og det store antallet svenske villsvin gjør at stadig flere dyr søker etter nye terretorier, og vandrer over norskegrensa.I Aremark regner Øystein Toverud, utmarkssjef i Akershus og Østfold, med at det skytes 30-50 villsvin i året.

Villsvinet er svartelistet i Norge, altså ses det på som en fremmed art i Norge som kan gjøre skade på naturen. Arten er ikke regulert, så det er lovlig å drive villsvinjakt hele året, bare ikke på sugger med unger.

Utover det har Fylkestinget i Østfold utarbeidet en lokal forvaltningsplan for villsvin, med råd og anbefalinger til hvordan dyret kan reguleres.

Villsvinobservasjoner i Østfold, 2015 (Bilde: Fylkesmannen i Østfold)

Gjør skade

Det er delte meninger om villsvinenes innmarsj i Norge.

– Noen ønsker arten vekk fordi den er oppført på svartelisten. De mener den har stort skadepotensial, mens andre synes villsvinet hører til i vår natur, sier viltforvalter Åsmund Fjellbakk hos Fylkesmannen i Østfold.

De store svinene graver i jorden etter mat og røtter.

– All rotingen i jorden fører til at frø spres i de områdene villsvinene ferdes, og mangfoldet av planter og vekster øker, sier Fjellbakk.

Men for bonden kan villsvin være en plage ved at de forsyner seg av avlingene.

– De har stor appetitt, og spiser det meste av det de kommer over. Av jordbruksvekster foretrekker de mais, erter, poteter, grønnsaker og korn, men graver også etter insekter, mark og nøtter, sier han.

Gravingen i åker og eng kan føre til at det kommer jord med i gresset som høstes. Såkalt jordsmitte i fôret kan føre til at kumelk må kasseres.

– Selv om villsvinet byr på noen problemer, mener jeg vi må innstille oss på at arten er blitt en del av norsk fauna i noen områder. Lokalt kan villsvinbestanden og skadeproblemet håndteres gjennom samarbeid mellom grunneier, jordeier og jegere, sier han.

Kilder:

Fylkesmannen.no

Newswire.no

Forskning.no

Wikipedia.no
Meld deg på Vi i Villas nyhetsbrev her!