Frykter enorme flomskader

Store snømengder smelter nå i fjellet etter den snørike vinteren. - Nå må folk ta grep for å sikre eiendommene sine. Hvis ikke kan det går skikkelig galt i år.

Stedvis i Sør- og Nord-Norge er det opptil 300 prosent mer snø enn normalt på denne tiden, og Norges vassdrags og enerigidirektoratet (NVE) har sendt ut farevarsel for flere områder. NVE sier det er stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord.

– Nå må folk ta grep for å sikre eiendommene sine. Hvis ikke kan det gå skikkelig galt i år. 

Det sier kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen i en pressemelding.

– Vi forbereder oss på mange vil trenge hjelp etter flomskader de neste ukene, men ved å ta grep før smeltingen setter inn for alvor kan du redde eiendommen din, sier Slettemoen.

Små marginer

Varmere vær, nedbør og enorme smømengder i fjellet er en perfekt kombinasjon for flommen.

– Smeltevannet når vassdrag som er mettet av vann fra før. Ofte skal det små nivåendringer til, for å gi store flomskader, sier Slettemoen. Mange steder stiger også grunnvannet betraktelig når flommen kommer.

Dette kan du gjøre selv

De som bor i flomutsatte områder har vært gjennom vårsmeltingen tidligere, men i år kan det bli verre enn normalen.

– Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet, sier Slettemoen.

Hun anbefaler også at du rydder hage og tomt for alt som kan bli tatt av flomvannet. Og hold dører og vinduer til kjelleren lukket.

– Veigrøfter og stikkrenner går ofte helt eller delvis tette på grunn av kvister og annen tilgroing, og fordi rister foran inntak ikke blir rensket opp. Her har lokal beredskapsmyndighet, og hver enkelt forsikringstaker et ansvar for å begrense skade, sier hun.

Forsikret mot naturskader

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Det siste store flomåret registrerte Norsk Naturskadepool 6900 skader og utbetalte 940 millioner i erstatninger. Dette var i 1995.

TIPS: Gode råd ved flomfare

 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring!
 • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 • Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 • Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
 • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

TIPS: Gode råd ved flom

 1. Gjør det du kan for å begrense skaden.
 2. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 3. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 4. Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 5. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 6. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 7. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 8. Rydd slam og gjør rent.
 9. Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 10. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre – og denne har vært oversvømt – vurderes først uttørking før eventuell riving.
 11. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 12. Bygninger som står i fare for å «flyte opp» må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.

(Kilde: Frende Forsikring, Finans Norge og Norsk Naturskadepool)