Boligen din krymper i høst

Nå krymper alle landets hus og leiligheter. Årsaken er nye arealregler, som skal gjøre det lettere å forstå hvor stor boligen faktisk er.

Nye arealregler vil gjøre det lettere for forbrukere å sammenligne boligers areal. Foto: Colourbox

– Endringene er nært forestående. Vi har allerede planlagt hvordan kundene skal informeres gjennom annonser og prospekter, sier administrerende direktør Christian Dreyer i eie eiendomsmegling til Newswire.

Hittil har eiendomsbransjen operert med mange forskjellige arealbetegnelser. Faren for sammenblanding har vært stor, og noen av begrepene har vært uklart definert.

– I fremtiden kommer forbrukerne til å møte to uttrykk, nettoareal av boligens primærrom, og bruksareal. Det blir lettere å forstå, og gjør det enklere å sammenligne boliger, sier Christian Dreyer.

Primærrom er rom til boligformål. Det vil si at boder, loft og kjeller ikke skal telle med. Det snart pensjonerte boligarealet kunne ta utgangspunkt i flere rom enn primærrommene vil gjøre. Boligen vil som en konsekvens krympe.

Bruksareal er innvendige mål for hele boligen, med unntak av piper og kanaler større enn en halv kvadratmeter.

Like høy verdi
– En effekt av at betegnelser som bruttoareal og boligareal ikke benyttes, blir jo at boligen formelt sett blir mindre, men det er ingen grunn til å sørge av den grunn. Dette blir jo likt for absolutt alle, og boligverdien reduseres ikke for noen, sier Christian Dreyer.
Norges Takseringsforbund (NTF) er særlig fornøyd med at begrepet boligareal forsvinner.

– Dette er et litt flytende begrep som har vært ugreit å forholde seg til. Definisjonene har vært til dels glidende, sier president Ole Øyvind Moen i NTF.

Forbundet er i full gang med å lage en veiledning for takstmenn, slik at det ikke skal bli tvil og feiltolkning rundt de nye reglene.

Statistisk kluss
– Det eneste praktiske problemet vi i dag ser med disse endringene, er vel at det i begynnelsen kan skape litt kluss i den offentlige boligstatistikken, sier Christian Dreyer i eie eiendomsmegling.

Denne statistikken er i stor grad basert på begrepet boligareal.
De nye reglene ble foreslått av et offentlig utvalg. Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukerombudet har stilt seg bak dem. En nylig avsluttet høringsrunde viste at endringene har bred tilslutning.
Siktemålet har vært at de nye reglene skulle begynne å gjelde fra 1. september.

– Den endelige datoen må bransjen bli enig om, slik at forbrukerinformasjonen etter de nye reglene blir lik og sammenlignbar fra første dag, sier Christian Dreyer.