Sjekkliste til kjøkkenviften: 5 viktige tips

Kjøkkenviften jobber på for å holde kjøkkenet fritt for damp og os, og du passer garantert ikke godt nok på den... Her er 5 punkter du skal være oppmerksom på.

kjøkkenvifte

Kjøkkenvifte er en av de absolutt viktigste hvitevarene på kjøkkenet og vi har allikevel en tendens til å overse og vedlikeholde den dårlig. Dermed risikerer man å få et dårlig inneklima med røyk og damp.

Her er 5 råd du bør følge hvis du vil ha et godt utluftet kjøkken. 

1. Sett på kjøkkenviften noen minutter før matlaging

Du får bedre utsuging hvis kjøkkenviften er på ca. 5 minutter før du setter i gang med matlagingen. Du kan sette den på det laveste nivået slik at du ikke bruker for mye strøm.

2. Luft på andre måter samtidig

Det er faktisk viktig å lufte på kjøkkenet samtidig som kjøkkenviften er på. Dette gir den beste effekten av ventilasjon, så det er ny og frisk luft å bytte ut med. Åpne for eksempel et vindu på klem eller la døren til et annet rom stå åpen.

Likevel bør du ikke la kjøkkenvinduer nærme kjøkkenviften stå åpen, da det sjenerer luftstrømmene som skal skapes til utluftingen.

3. Rengjør filteret

Hold øye med om filteret er for skittent og stopper for utluftingen.

4. Er avtrekket godt nok?

Hvis det skapes mye kondensvann i og rundt kjøkkenviften kan det skyldes at avtrekket er plassert for nærme et uisolert loftsrom eller lignende. Dessuten kan avtrekksrørene ha for mange knekk som blokkerer for optimal luftgjennomstrømning.

5. La kjøkkenviften fortsette etter matlagingen

Det beste inneklimaet skapes hvis du lar kjøkkenviften kjøre noen minutter på lavt nivå etter matlagingen.

Kilde: Ekstrabladet