Hva er beste utforming av kjøkkenet?

En effektiv arbeidsplass på kjøkkenet gjør hverdagen lettere. Men hva er den beste utforming?

Arbeidsplassen på kjøkkenet har fire soner. Vi snakker da om oppbevaringsplass, arbeidsbenk, kokeplass og oppvaskplass. Alle fire skal være lett tilgjengelig under matlaging, men hvordan får man den optimale utformingen?

Sintef Byggforsk har utviklet en anvisning som omhandler planløsning og innredning av kjøkken i boliger, inkludert de ulike utformingene av arbeidsplassen.

U-formet kjøkken: Gir en konsentrert arbeidsplass.

L-formet
Det L-formede kjøkkenet har korte avstander mellom hver av sonen, og regnes derfor som den mest gunstige utformingen. Utformingen egner seg greit om du ønsker en spiseplass i tillegg til arbeidssonene, så sant arealet er stort nok. Sintef Byggforsk anbefaler at et L-formet kjøkken med spiseplass bør være minst 11 kvm.

U-formet
Det U-formede kjøkkenet gir en mer lukket løsning. Fordelen er at arbeidsplassen er konsentrert og at du lett når de enkelte arbeidssonene uten å måtte løpe frem og tilbake. Ulempen er at en slik løsning kan gjøre det trangt om plassen dersom dere skal være flere på kjøkkenet.

I et U-formet kjøkken må en eventuell spiseplass ligge i en egen del av rommet. Eventuelt kan den ene siden være frittstående og slik være en kombinert arbeidsbenk og spiseplass, med spisestoler på motsatt side av arbeidsplassen.

Ensidig
I det ensidige kjøkkenet er alle arbeidssonene samlet langs én vegg. Det gir deg god tilgang til alle sonene, men krever også god planlegging av plasseringen av de ulike sonene. I motsatt fall kan det oppleves som om du løper frem og tilbake langs benken, spesielt om kjøkkenet er av en viss lengde.

Det positive med det ensidige kjøkkenet er at det gir god gulvplass. Det kan derfor være godt egnet til hybler hvor plassen av begrenset, men det er også aktuelt i kjøkken hvor spiseplassen er av større viktighet enn arbeidsplassen.

Parallell
Det parallelle kjøkkenet har arbeidssoner på to motstående vegger eller sider. Sintef Byggforsk anbefaler at vann og kok er samlet på den ene siden, slik at du slipper å snu deg for å løfte kokekar fra komfyr til vaskekum.

I et parallellkjøkken hvor arbeidssonene står mot to vegger, kan det være lett å gå i veien for hverandre dersom man er flere på kjøkkenet samtidig. Men i de tilfellene hvor den ene siden i parallellkjøkkenet er frittstående, kan den fungere som en arbeidsøy som gjør det lettere å samarbeide om matlaging.

Tosidig
Det tosidige kjøkkenet kan nærmest sies å være en hybrid av parallellkjøkkenet og det ensidige kjøkkenet. Arbeidssonene står som en frittstående del i rommet, en arbeidsøy, med tilgang fra begge sider. På denne måten kan to personer jobbe sammen uten å gå i veien for hverandre.

Kilde: Byggforskserien 361.411 Kjøkken i bolig