Unngå bråk fra kjøleskapet

Er du plaget av rumling og andre ulyder fra kjøleskapet? Noen lyder er helt naturlige, andre er et signal om at noe er galt.

Alle kjøleskap, både nye og gamle, lager lyder. Disse lydene henger gjerne sammen med kjøleskapets egne vedlikeholds- og driftsfunksjoner. For eksempel vil automatisk avriming ofte gi en summelyd og mindre vibrasjoner. 

Hvis ditt kjøleskap derimot lager lager boblelyd eller små smell kommer dette ofte fra kjølemidlet som sirkulerer rundt i kjøleskapet, så dette er også vanlige lyder. 

1. Flatt underlag

Et ujevnt underlag kan påvirke sirkulasjonen av kjølemidlet i kjøleskapet. Det ujevne underlaget kan føre til at det blir ekstra press på sidene, noe som vil resultere i støy og bankelyder. Den beste måten for å forebygge dette er å sørge for at kjøleskapet står på et jevnt underlag.

2. Gjenstander bak kjøleskapet

På kjøkkenet er kjøleskapet ofte omgitt av hyller og skap som skjuler kjøleskapets bakside. Estetisk sett er dette genialt, men ikke alltid like praktisk.Du kan risikere at gjenstander havner bak eller på siden av  kjøleskapet. Hører du ukjente lyder bør du derfor sjekke om noe skjuler seg bak eller på siden av kjøleskapet. 

3. Husk luft mellom kjøleskap og vegg

Kjøleskapets kompressor sitter på baksiden av kjøleskapet og sørger for at dine matvarer holder seg kalde. Normalt vil komporessoren lage lyder og vibrere når den jobber med temperaturen. Hvis kompressoren står for nærme veggen, kan støyen øke markant. Du bør derfor sørge for at det er luft mellom baksiden av kjøleskapet og veggen.

4. Kjøleskapsdøren er utett

En utett kjøleskapdør vil få kompressoren til å jobbe ekstra hardt, og dette vil føre til ulyder. Problemet bør raskest mulig fikses, ellers vil det resultere i økt strømforbruk og at kompressoren blir overbelastet. Hvis du ikke kan lukke døren helt bør du ringe etter en tekniker. Men sjekk først at det har festet seg søl i dørlistene.

5. Luft i systemet

Hvis det er kommet luft i systemet kan det bråke mye. Den beste løsningen er å kontakte en tekniker. 

6. Sjekk avløpet

Et tilstoppet avløp kan føre til ulyder og banking fra kjøleskapet. Avløpet kan tettes av matrester som blokkerer vannavledningen. Vannet vil i stedet bli værende i kjøleskapet, og i verste fall havne i kompressoren. Vannet vil fordampe, men det kan føre til kraftige ulyder. Du kan heldigivis forebygge tilstopping av avløpet med en grundig rengjøring av kjøleskapet. Selve avløpet kan du rengjøre med piperenser eller vattpinne.