Sjekk drikkevannet ditt

Fire av ti nordmenn har ennå ikke garantert rent vann i springen, viser en rapport fra Vannverksregisteret.

– Er du i tvil om drikkevannet holder mål, er det lurt å ta en vannprøve som kan analyseres, sier Hans Aage Gullaksen hos Varme & Bad Rørmakeren AS i Bergen til nyhetsbyrået Newswire.

Vannprøve kan du ta med til den lokale rørleggeren, eller du kan kontakte Helserådet i kommunen.

Da Norge fikk ny drikkevannsforskrift i 1995 hadde 42 prosent av befolkningen ikke tilfredsstillende vannforsyning. En ny rapport fra Folkehelseinstituttets vannverksregister, basert på prøver fra 2005 og 2006, viser at 38 prosent av befolkningen fortsatt har vann av utilfredsstillende eller usikker kvalitet.

Vann fra 1300 av landets rundt 1700 vannverk er blitt tappet fra ledningsnettet og analysert.

– Hovedproblemet med norsk vann er at 90 prosent av befolkningen får overflatevann som er sårbart for forurensing, sier Ole Johan Harbakk, som importerer vannrenseutstyr.

Overflatevann fra tjern, innsjøer og bekker er spesielt utsatt for tilsig av gjødsel, sprøytemidler og møkk på våren og høsten.

VANN: Rent vann er ingen selvfølge i Norge. (Foto: Varme & Bad)

Små vannverk
Sykdomsfremkallende tarmbakterier påvises årlig i drikkevannet som rundt 100 vannverk leverer. Mange av vannverkene er veldig små.

Vannverksregisterets analyse viser at 7,2 prosent av drikkevannet i Norge holder utilfredsstillende kvalitet, mens 31,2 prosent av vannet har usikker kvalitet når det gjelder tarmbakterier.

– Det betyr ikke at alle disse nødvendigvis får dårlig vann, men kontrollen av vann fra små vannverk er ofte fraværende, sier Ole Johan Harbakk.

Ifølge reglene skal alt overflatevann desinfiseres av vannverket før det leveres ut til kundene, og det skjer nå i hovedsak ved UV-bestråling eller tilsetting av klor. Men mange av de små vannverkene har ikke vannrensing.

De fleste vannverk som har fått påvist e-colibakterier ligger i Nordland, Troms og Møre og Romsdal. Her er det også mange vannverk som ikke desinfiserer vannet.

Installer vannrensing
Rørleggerne i Varme & Bad opplever at vannrør i boliger korroderer på grunn av dårlig vannkvalitet og at kunder klager over skitne armaturer og brunt vann.

– Humus som gir misfarget vann rammer enda flere enn de som får vann med for mye bakterier. Begge deler er jo noe vi ønsker å unngå, sier Hans Aage Gullaksen hos Rørmakeren i Bergen.

Mange reagerer på farge, lukt eller smak, men ifølge Gullaksen er det viktig å få avklart hvilke type forurensing som befinner seg i vannet, slik at vannet kan renses deretter.

– Her i Bergen er det fremdeles flere som er syke etter giardia-utbruddet i Svartediket for seks år siden. Noen har blitt uføre av helseplagene, så her i byen er nok folk blitt ekstra oppmerksom på hva forurenset drikkevann kan føre til.

Ifølge Ole Johan Harbakk er det beste å installere vannrensing ved hovedvanninntaket.

– På den måten kan man filtrere bort både partikler og bakterier slik at vannet blir rent i alle boligens vannuttak. Man unngår misfarget vann i dusj og bad og potensielt skadelige bakterier i drikkevannet.