Klimadebatten har påvirket nordmenns matvaner

1 av 6 i Norge mener at deres personlige valg av matvarer påvirker miljøet, og at mindre kjøtt og matsvinn er de mest effektive tiltakene for å redusere matvarenes negative påvirkning på klimaet.

I en pressemeddelelse publiserte YouGov nylig den årlige Food & Health-rapporten, som kartlager nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse. Rapporten viser at flere forbrukere i de nordiske landene tar stilling til – og konsumerer på bakgrunn av – hvordan enkelte matvarer kan være en medvirkende årsak til belastning på klimaet.

Klimadebatten blusset opp etter en varm sommer, men gjennom flere år er det sett en stigende tendens til at norske forbrukere forbinder inntak av bestemte matvarer med en negativ klimapåvirkning.

Mindre kjøtt

Kjøtt, og særlig oksekjøtt, er den matvaregruppen som flest forbinder med negativ påvirkning på miljøet. 4 av 10 (41 %) forbinder oksekjøtt med en negativ miljøpåvirkning, og blant beboere i Oslo-området øker denne andelen til 49 %.

1 av 4 mener også at det å spise mindre kjøtt er det mest effektive tiltaket for å redusere den negative påvirkningen av matvarer på klima og miljø.

Hver femte (21 %) nordmann har redusert sitt totale kjøttinntak i løpet av det siste året. Her svarer hver fjerde at de spiser mindre kjøtt og/eller fisk for miljøets skyld.

Mindre matsvinn

29% av nordmenn mener likevel at mindre matsvinn er det mest effektive tiltaket for å redusere den negative påvirkningen av matvarer på miljøet.

Matsvinn er også den vanen som flest nordmenn har endret i løpet av det siste året. Her svarer 2 av 5 at de har kastet mindre mat.

Om Food & Health

En undersøkelse av nordiske forbrukeres syn på matvarer, klima og helse.

I mer enn 10 år har nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse blitt fulgt. Målet er å få en bedre forståelse av forbrukernes kunnskaper og holdninger, og å spore endringer over tid.