ANNONSØRINNHOLD

Hunder som hjelper hunder

Syke og skadde dyr kan ha behov for blodoverføring. Derfor skal vi være glade for at vi har dyr som hjelper andre dyr. «Vi må alltid ha blod tilgjengelig, og er helt avhengig av blodgivere blant våre firbente venner. En blodoverføring kan utgjøre forskjellen mellom liv og død», sier veterinær Magnus Harjén, AniCura Dyresykehus i Oslo. «Vi trenger flere blodgivere.»

Det er mange grunner til at en hund må få blodoverføring. «Det kan være blodsykdommer, skader, indre blødninger, infeksjoner, kirurgiske inngrep med mer», sier Magnus Harjén.

Hos AniCura Dyresykehus i Oslo foretar de i gjennomsnitt én blodoverføring i måneden. Andre dyresykehus med 24 timers vakt har betraktelig flere. Det foretas blodoverføringer i hele landet, og dreier seg om ganske mange i løpet av et år. «Derfor må vi kontinuerlig rekruttere nye blodgivere. Blod kan ikke lagres lenge om gangen, men det beste er å kunne ha blod på lager til enhver tid», sier Harjén. På grunn av moderne utstyr som kan separere blodplasma og blodceller, kan en bloddonor potensielt hjelpe to andre dyr, fordi noen trenger plasma og noen trenger røde blodceller. Plasma kan fryses ned, men blodceller har rundt en måneds varighet.

Ready for bloodtransfusion

Hvordan foregår det?

En hund som skal være blodgiver får ekstra god oppfølging, siden det er helt avgjørende at hunden er frisk med årlige helsekontroller, og den må oppfylle en rekke andre kriterier. Hunden må ikke være eldre enn 8-9 år og veie minst 27 kg, ha vaksiner i orden og være beskyttet mot flått hele flåttsesongen.

«Hunden tappes for rundt en halv liter blod fra den store halsvenen mens den ligger på siden på et bord i 5-7 minutter. Derfor må hunden være rolig og enkel å håndtere, siden vi helst ikke ønsker bruke bedøvelse. Når den er ferdig vanker ros og godbiter», sier Harjén.

Det er mye sjeldnere behov for blodoverføring til katter enn til hunder. Når det gjelder katter må vi ha riktig blodtype, samtidig som katteblod har kortere varighet og det derfor ikke er så lett å ha liggende på lager. Hvis det blir akutt behov for blodoverføring til katt, har vi et register med katter / katteeiere som kan kontaktes.

«Det er fantastisk at disse dyrene og deres eiere bidrar med bloddonasjon. Det er helt og holdent på frivillig basis fordi eierne ønsker å redde liv uten at det ligger noe økonomisk bak annet enn en årlig helseundersøkelse og en sekk med sunt for», sier veterinær Harjén. «Det er et stort behov for bloddonorer. Disse firbente blodgiverne gjør en fantastisk innsats for andre».