Dette bør du vite om båndtvang

Alle hunder må gå i bånd eller være forsvarlig inngjerdet mellom 1. april og 20. august. Her får du vite det du trenger om båndtvang.

Når er det båndtvang?

Fra 1. april til 20. august har vi generell båndtvang for hund i hele landet. Båndtvang for hunder er en bestemmelse som reguleres av lov om hundehold, kapittel 2, §6.

Alle hundeiere må forholde seg til båndtvang og dette betyr at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden.

Utenom tiden for generell båndtvang, kan hunder gå løs, dersom de er under kontroll.

Hunder i aktiv tjeneste, for eksempel politihunder og gjeterhunder, blir på visse vilkår unntatt sikringsreglene.

Hvorfor har vi båndtvang?

Grunnen til at vi har båndtvang for hund er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

– Selv om vi ønsker hundens beste, og at hunden skal kunne løpe fritt, er det viktig å følge de gjeldene lovene. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden, sier administrerende direktør i Norsk Kennel Klub, Trine Hage til nkk.no

Les også: 10 hunder som er perfekte for barnefamilier

Ekstraordinær båndtvang

Ekstraordinær båndtvang innføres for å beskytte viltet under krevende forhold – for eksempel når det er mye snø eller svært kaldt.

Under slike forhold trekker viltet gjerne ned mot befolkede områder for å finne mat, noe som øker sjansen for å møte på mennesker og hunder.

Loven er klar på at den ekstraordinære båndtvangen må oppheves så fort forholdene tillater det.

Straff ved brudd på båndtvang

– Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Hundeeiere som overtreder båndtvangbestemmelsene kan straffes med bøter og inntil 1 måneds fengsel, jfr. hundeloven §28. Offentlig påtale skjer bare når allmenne hensyn krever det.

Les også: Dette er de 10 mest populære katterasene

Kommunene kan ha egne forskrifter

Selv om båndtvangen gjelder for hele landet har enkelte kommuner utvidede regler for båndtvang på bestemte områder utover den landsdekkende perioden.

Hvis du er usikker på regelverket i din kommune, så har Norsk Kennel Klub har utviklet et eget båndtvangkart for alle kommuner. Regelverk for båndtvang finner du også på kommunenes egne nettsider.

Hunder har behov for å bevege seg fritt. I Oslo og mange andre kommuner finnes det områder hvor hundene kan bevege seg fritt hele året. Foto: iStockphoto

Les også: Hunderaser som ikke røyter og er mer allergivennlige

Her er reglene for båndtvang i noen av de største byene: 

Båndtvang i Oslo

Oslo har utvidede regler for båndtvang i ulike verneområder:

 • Gressholmen – Rambergøya naturreservat
 • Østensjøvannet naturreservat
 • Triungsvann naturreservat
 • Kavringen naturreservat
 • Kaffeskjær fuglefredningsområde
 • Nordre Skjælholmen naturreservat (ligger i Nesodden kommune, men Oslo kommune er grunneier)

I Oslo finnes det også 10 friområder hvor hunder kan løpe uten bånd hele året:

 • Styggedalen, Bogstad
 • Hundejordet, Frognerparken
 • Grefsenkollveien
 • Vest for Isdammen på Årvoll
 • Nuggerud P-plass, Ellingsrud
 • Lille Wembley, Haugerud
 • Skraperudtjern
 • Hallagerjordet, Ljan
 • Jomfrubråtveien, Ekeberg
 • Ola Narr, Tøyen

Båndtvang i Bergen

Utover den landsdekkende båndtvangen mellom 1. april og 20. august har Bergen en egen forskrift.

I Bergen er det aldri lov for hunder i å løse i:

 • Sentrumssonen
 • I alle offentlige parker utenfor Sentrumssonen mellom kl. 0730 og kl. 2000.
 • På alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder.
 • På alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder.​
 • På alle skoler, barnehager og anlegg for lek
 • På alle anlegg for idrett og sport der det er skiltet med båndtvang
 • På selve den opparbeidede turveien med tilhørende leir- og rasteplasser og skiltede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Myrdalsvannet, Tennebekk, Bjørnevatnet, Løvstien, Hellefjellet, Landåsfjellet, strekningen Svarteviksdemningen-Tarlebø​2 og områdene rundt Store Lungegårdsvann.

Her er det båndtvang deler av året:

 • På offentlige badeplasser mellom 1. april og 20. august
 • I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober.
 • I følgende lysløyper er det båndtvang i den perioden lysløypene kan brukes til skigåing: Fløyen, Totland, Frotveit, Hjortland og Gullbotn

Les også: 10 hundesykdommer du bør være oppmerksom på

Båndtvang i Trondheim

I tillegg til den generelle båndtvangen har Trondheim kommune utvidede regler for båndtvang.

 • i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
 • i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
 • på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,
 • i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,
 • i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller
 • under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

I tillegg er det båndtvang i områder der husdyr beiter i perioden fra 20. august til og med 1. oktober.

Båndtvang i Tromsø

I Tromsø gjelder den generelle båndtvangen mellom 1. april og 20. august, men Tromsø kommune har utvidede regler for båndtvang:

 • boligstrøk, sentrum og handelssenter i hele kommunen
 • på og ved skolegårder, barnehager, gravlunder, i lysløyper og i anlegg for lek, idrett og sport
 • på områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder; Telegrafbukta og Sydspissen friområder (avgrenset av sjøen og Strandvegen/Kvaløyvegen, herunder Folkeparken), Charlottenlund friområde (avgrenset av skiløypene og veiene rundt), Prestvannet (avgrenset av veiene rundt) og Solmyra/Myrbakken friluftsområde på Nord-Tromsøya.

Videre er omtrent hele Tromsø kommune definert som reinbeiteområde, og rein kan forekomme på alle tider av året. Dette må en som hundeeier være bevisst på.

I Tromsø finnes også en egen Charlottenlund hundepark hvor hunden kan slippes på eget ansvar.

Båndtvang i Stavanger

Utover den landsdekkende båndtvangen mellom 1. april og 20. august har Stavanger sin egen forskrift.

Hund skal holdes i bånd hele året i følgende områder:

 • Friområdet rundt Mosvatnet samt Vålandskogen.
 • Friområdet omkring Litle og Store Stokkavatnet.
 • Sørmarka (Ullandhaugsiden), unntatt området sør og øst for tunnelen på motorveien (Hinnasiden).
 • Friområdet på strekningen fra Breivik til Hillevågsvatnet.
 • Friområdet omkring Vannassen.
 • Friområdet Vaulen badeplass.
 • Friområdet Møllebukta i Hafrsfjord.
 • På alle kirkegårder, grav- og urnelunder.
 • På lekeplasser, i skolegårder og på offentlige idrettsanlegg.

Det skal være helårig båndtvang i sentrum, Byparken og sentrumshalvøya, begrenset av Klubbgaten, Kongsgaten, Olav V’s gate og Kongsgårdsbakken.

Kilder: Norsk Kennel Klub, lovdata, mattilsynet.no