Så lett bygger du en trapp inne

Glem alt om dyre byggesett og håndverker. Her ser du hvordan du enkelt kan bygge en flott trapp, og samtidig sparer en liten formue.

Så lett bygger du en trapp inne

Du kan fint lage en trapp selv, som er fullt på høyde med de ferdige byggesettene fra trappeprodusentene. Men til vesentlig lavere pris, selv om utseendet er like flott.

I tillegg får du en trapp som er mye lettere å sette sammen enn trappeprodusentenes. Når du kjøper et byggesett til en rettløpstrapp som denne, må du gjerne ut med 20 000-25 000 kroner hvis den skal ha lukkede stusstrinn og trinn av eik.

Den skal også settes sammen før du kan montere den, noe som krever mye plass. Og det er ikke lett å få alle trinnene til å treffe utfresningene på de to sidene (vangene), heller ikke selv om dere er to.

Med vår trapp slipper du disse problemene. Trinnene skjæres ut av 38 mm tykke eikeplater, opprinnelig ment til en kjøkkenbenk. Stusstrinn og sideplater skjæres ut av en 10 mm MDF-plate.

Ellers starter du bare med å montere vangene mellom gulvet og taket, før du setter på sideplater, legger et trinn, og følger etter med nye sideplater og trinn skiftvis.

Etterpå monterer du stusstrinn på lister, sparkler og maler – dermed er trappen ferdig. Enklere kan det nesten ikke bli.

Slik er trappen skrudd sammen

To vanger, en masse MDF-platestykker og noen trinn av eiketre. Det er stort sett hva du trenger for å bygge din egen trapp.

På vangene (sidene) til trappen skal det settes fast sideplater. Det gjør du med trelim og 4 x 40 mm skruer. Oppå sideplatene legges trinnene, som limes i endene og skrus fast utenfra med 5 x 80 mm skruer i hver ende.

Stusstrinn og listene til dem skrur du med 4 x 40 mm skruer. Når hele trappen er satt sammen, grunner du vanger, sideplater og stusstrinn (husk å dekke med bred maskeringsteip) og sparkler ut alle ujevnheter.

Slip med fint slipepapir, og avslutt med to strøk akrylmaling. Deretter gjenstår det bare å slipe trinnene og gi dem hvitpigmentert olje eller å lakkere dem.

bygge trapp vinkel list

1. Nederst en sideplate av et tilpasset stykke MDF-plate.

Listene i bunn og sider til stusstrinnet sitter slik

2. Listene i bunn og sider til stusstrinnet sitter slik.

stusstrinn trapp

3. Stusstrinnet skrus på listene forfra.

trinn plassering trapp

4. Første trinn limes og skrus fast på vangen.

Deretter en hel sideplate av MDF-plate.

5. Deretter en hel sideplate av MDF-plate.

bygge trapp selv

6. Nytt stusstrinn settes på lister som tidligere.

Enda et trinn limes og skrus på.

7. Enda et trinn limes og skrus på.

trinn lengde trapp

8. Enda en sideplate limes og skrus på.

bygge trapp

9. Og slik fortsetter du, helt opp til neste etasje.

En god trapp å gå i

god trapp å gå i

Dette har vi brukt:

Materialer:

48 x 198 mm bjelke:
• 2 vanger (A) à 450 cm

38 mm eikeplate:
• 15 trinn (B) à 30 x 81 cm • 1 trinn øverst (C),
12 cm x trappehullets bredde

21 x 21 mm firkantlist:
• 15 lister (D) à 78 cm
• 30 lister (E) à 13 cm

10 mm MDF-plate:
• 15 stusstrinn (F) a 18 x 79 cm
• 30 sideplater (G) a 15,1 cm

22 mm MDF-plate:
• 1 øverste stusstrinn (H) tilpasses takhullet

Dessuten:
• 4 x 40 mm og 5 x 80 mm skruer, trelim, hjelpelist, akrylgrunning, akrylsparkelmasse, akrylmaling, gulvolje.

Skjær ut delene

Delene til trappen skal skjæres ut nøyaktig for å få et flott resultat. Begynn med å skjære ut trinnene (B) av 38 mm tykke eikeplater. Først bruker du en sirkelsag med føringsskinne til å kløyve eikeplatene på langs, slik at de er 30 cm brede. Deretter kan du skjære ut trinnene i 81 cm lengde. Når de kommer på plass mellom vangene, får du en trapp som er nøyaktig 90 cm bred. Høyden på sideplatene skal være nøyaktig for at trappen skal få riktig høyde. Lag en oppstilling med kapp-/gjærsagen, slik at alle sideplater blir like. Fordi hellingen er mindre enn 45 grader, må du bruke en “hjelpeplate”.

hjemmelaget trapp

1. Kapp først eikeplatene på langs, til 30 cm brede emner. Bruk sirkelsag og føringsskinne. Skjær til trinnene (B) i lengder på 81 cm med en kapp-/gjærsag.

trapp i eik

2. Avrund fremkanten på trinnene med et rundingsstål i overfresen. Du kan også bruke grovt slipepapir, men det er en stor jobb. Og ikke like nøyaktig.

bygge trapp selv plater

3. Skjær ut en 10 mm MDF-plate til stusstrinn (F). De skal måle 18 x 79 cm. Og skjær ut 15,1 cm brede emner som du kan lage sideplater av.

vinkel på trapp hjemmelaget

4. Nå skal du lage en hjelpeplate. Legg et platestykke i kapp-/gjærsagen, og spenn det fast med skrutvinger. Juster sagen på 45 grader, og lag et cirka 30 cm langt snitt inn i platen.

hjelpelist trapp

5. Bruk hellingen (Z) fra A4-arket. Legg arket med streken rett over skråsnittet. Legg en hjelpelist langs kanten av arket, og skru den fast til platen. Dermed har du akkurat den vinkelen som side-platene skal skjæres i.

trappetrinn vinkel

6. Skjær ut sideplatene (G) av de 15,9 cm brede strimlene du lagde av MDF-platen. Skru fast en stoppkloss, slik at sideplatene blir 19,5 cm i den andre enden. Dette er vangenes bredde.

trappetrinn bygge selv

7. Lim og skru på en sideplate (G) nederst på vangen (A). Strek opp langs underkanten av sideplaten, der gulvet skal være, og vinkelrett på over-kanten, slik at fronten blir loddrett.

sage vinkel trapp

8. Sag langs streken, fra hjørnet av sideplaten og vinkelrett på over-kanten. Sag i streken. Skjær også av trekanten langs underkanten av sideplaten. Gjenta speilvendt på den andre vangen.

trinnstumper trapp

9. Plasser skiftvis et trinnstykke og en sideplate (G) på vangen. Hold hver sideplate fast med en skrue (ikke noe lim ennå). Nummerer sideplatene etter hvert. Sett en strek på vangen langs overkantene på alle sideplatene.

mål opp trappetrinn

10. Merk av der vangen skal treffe veggen ved taket. Når øverste trinn er plassert, skrus en sideplate oppå. Hold en vinkel mot overkanten av sideplaten og bakkanten av trinnet, og tegn opp hvor du skal kappe vangen.

sag - trappetrinn

11. Kapp en sideplate og vangen langs streken. Kapp også den lille trekanten ovenfor sideplaten. Skru av platen, og spar den sammen med de andre sideplatene. Gjenta prosessen med trinn og sideplater på den andre vangen.

Bygg trappen på stedet

Trappehullet vil vi ikke råde deg til å lage selv. Få en tømrer til å gjøre det, ettersom det ofte skal lages et større hull enn det er plass til mellom bjelkene. Det å endre en bærende konstruksjon, som dette kan være snakk om, er ikke noe du skal tukle med selv. Når hullet er laget, begynner du bare med å skru fast vangene i toppen. Deretter setter du i gang med å skru på sideplater, lister og trinn, mens du jobber deg oppover. Det går faktisk ganske fort.

bygge trapp plassering

1. Begynn med å holde opp vangene (A) der de skal være. Legg evt. ut et trinn på gulvet, slik at du har riktig avstand.

flukte trapp

2. Skru og lim først fast et stusstrinn (H) på vangene (A) med 81 cm avstand. Bruk 5 x 80 mm skruer. Stusstrinnet skrus fast til gulvbjelkene. Det øverste trinnet (C) skal i nivå med gulvet.

trappetrinn

3. Legg det nederste trinnet (B) på vangene, og legg et vater på det. Juster under vangene med trebrikker som limes fast, slik at de ikke kan flytte seg.

trappetrinn bygge selv

4. Monter lister (D og E) på gulv og vanger, trukket 6 cm tilbake fra forkanten av vangene. Vend trinnet med baksiden opp, og monter en list trukket 6 cm tilbake fra forkanten. Bruk lim og 4 x 40 mm skruer.

lim trapp

5. Lim fast første trinn (B) og de første sideplatene (G). Smør lim på endene til trinnet, og legg det på plass. Press vangene mot trinnet med klosser mot veggene. Smør lim på sideplatene. Det er viktig at du ikke sparer på limet..

trapp steg for steg guide

6. Press sideplaten mot trinnet, mens du setter den fast til vangen med fem skruer, 4 x 40 mm. Forkanten skal ligge i plan med vangen. Overkanten skal passe med strekene på vangene.

trinn for trinn bygge trapp

7. Legg på plass trinnet med lim på endeflatene. Sett klosser i spenn på yttersiden, hvis det ikke er plass til å skru fast vangene til trinnene fra yttersiden. Sjekk at du ikke presser trappen skjev.

guide bygge trapp

8. Skru fast trinnene fra utsiden. Bor først to 5 mm hull i hver vange innenfra. Plasser trinnet på vangene, og monter 5 x 80 mm skruer utenfra. Bruk eventuelt vinkelforsats på skrumaskinen.

guide til å bygge trapp selv

9. Fortsett med sideplater og trinn skiftvis nedenfra. De nederste trinnene kan du stå på gulvet og montere. De neste trinnene oppover klarer du ved å stå på de trinnene som du har montert.

trinn for trinn guide trapp inne

10. Lukk med stusstrinn (F) og lister (D og E). Et stusstrinn (F) settes fast i bunnen med lim og 4 x 40 mm skruer. Skru deretter stusstrinnet på listen (E) forfra. Avslutt med de loddrette listene (D).

trapp inne

11. Avslutt med sparkling og maling. Slip trappen, og gi den et strøk akrylgrunning. Sparkle skruehull og skjøter med akrylsparkel. Slip igjen, og avslutt med to strøk akrylmaling.

Ferdig trapp

guide bygge trapp inne

Den ferdige trappen, der eiketrinnene er slipt og behandlet med hvitpigmentert olje.