Reduser trinnlyden i trappa

Synes du det er mye bråk når ungene løper ned trappa? Fortvil ikke – du kan bygge trapp med redusert trinnlyd.

Trapper kan knirke og støye, men det er mulig å redusere noe av det verste bråket.

– Gangtrafikk i trapper setter konstruksjonen i svingninger. Når konstruksjonen har fast forbindelse med bygningen, kan svingningene lett overføres og avstråles som sjenerende støy i tilstøtende boenheter. Lette trapper av tre kan gi kraftig lydoverføring dersom de festes direkte til veggene.

Mykt belegg
Det skriver Sintef Byggforsk i anvisningen Trinnlyd fra lette trapper i boliger. Der foreslår de en rekke tiltak som kan redusere trinnlyden.

– Mykt belegg på trappeløp og repos kan gi en viss trinnlyddemping, men effekten er svært begrenset ved lave frekvenser.

Stillere: Det er mulig å redusere trinnlyden i trappa.

Fornuftig kombinasjon
Elastisk opplagring kan derimot gi forbedring også i lavfrekvensområdet, noe som er spesielt avgjørende for lette trapper.

– Elastisk opplagring gir også mulighet for å hindre støyoverføring fra slag på rekkverk. Kombinasjon av elastisk opplagring og mykt belegg er ofte fornuftig, skriver Sintef Byggforsk.

Måten trappa er tilsluttet bygningen har mye å si for trinnlyden. Hvordan du kan redusere trinnlyden ved riktig tilslutning kan du lese mer om i anvisningen fra Byggforskserien.

Kilde: Sintef Byggforsks anvisning Trinnlyd fra lette trapper i boliger.