Praktisk og lekkert med spiraltrapp

Spiraltrapper tar liten plass, og finnes blant annet i 120 cm i diameter.  De kan sno seg oppover flere etasjer og kan også fremstå som dekorative i interiøret. Trappene lages i ulike materialer, som du kan se nærmere på her.

I de fleste tilfeller er det like enkelt å bytte trapp som å bytte skapdører på kjøkkenet. Erfarne gjør-det-selv-folk kan klare jobben selv hvis anvisningene følges nøye. Men dersom du ikke er vant til praktisk arbeid lønner det seg å bruke montør, da oppnår du best resultat.

Å bytte trapp gjør det mulig å forbedre trappens funksjon, øke sikkerheten, forenkle forbindelsen mellom etasjene og oppnå et stort løft i opplevelsen av hjemmet ditt.

Til glede for alle som bor i huset. En ny trapp øker husets verdi.

Satellite – spiraltrapp har sentersøyle av rustfritt stål eller malt stål. Rekkverk med vertikale spiler av rustfritt stål. Trinn av valgfritt treverk og valgfri behandling (lakk, olje, beis etc). Håndløper av tre. Trappen leveres i valgfri størrelse med diameter opp til 240 cm. Foto: Trappekompaniet.

I forbindelse med andre forandringer i huset blir det ofte tydelig at det er på tide å bytte ut trappen. Noen ganger kan det være en større oppussing som ligger bak, mens andre ganger kan det være noe så enkelt som å ville endre litt på innredningen.

Mer om trapper og spiraltrapper

Sjekk ditt behov

Start alltid med å stille deg spørsmålet om hvilken følelse du er ute etter.

•    Skal trappen være lett og luftig, eller skal den gi en tyngre og mer robust opplevelse?

•    Ønsker du å skape et lyst miljø, eller vil du gi trappen tyngde ved å velge en mørkere nyanse?

Disse enkle spørsmålene kan lede deg inn på sporet med hensyn til valg av modell, treslag og farge.

Civik Zink − Uno B ute. Trapp i galvanisert stål for utendørs bruk. Rekkverk med vertikale stålspiler. Diameter 120, 140 og 160 cm. Pris fra kr 12.975 inkl mva fritt levert.

Nesten alt er mulig

Du kan utforme trappen din akkurat slik du vil ha den, det finnes få begrensninger. De begrensningene som finnes utgjør stort sett regler som ikke autoriserer visse løsninger.

Et eksempel er rekkverk med liggende stolper. I denne trappen er det svært enkelt for barn å klatre og den er dermed ikke tillatt. Disse reglene gjelder også selv om det ikke bor noen barn i huset.

Fler og fler vil ha en spesiell trapp akkurat som når man velger kjøkken eller noe annet til sitt hjem. Design og formspråk verdsettes høyt og trappen kan fremstå som et kunstverk, et smykke i huset.

Om du vil bytte ut din gamle trapp eller bygger nytt kan du velge blant flere forskjellige treslag, modeller og utforminger. Du kan tilpasse trappen akkurat slik du ønsker den.

Vindeltrapp fra Nytrapp. Foto: Nytrapp.

Tekniske trappekrav

I følge Direkotoratet for byggkvalitet skal trapper tilfredsstille følgende krav:
§ 12-16. Trapp

Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt:

a. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

c. Trapp med rette løp skal ha samme dybde på inntrinn. Inntrinn i ganglinjen skal være minimum 0,25 m.

d. Repos skal ha tilstrekkelig størrelse til å stanse fall. Det skal være repos ved høydeforskjell på mer enn 3,3 m.

e. Trapperom skal ha god belysning slik at trappetrinn er synlige. Inntrinn skal ha sklisikker overflate.

f. Fri bredde i trapp skal være minimum 0,9 m og fri høyde minimum 2,1 m. Trapp internt i boenhet skal ha fri bredde på
minimum 0,8 m og fri høyde på minimum 2,0 m.

Vindeltrapp fra Midthaug. Foto: Midthaug.

g. Trapp som ikke har rette løp, skal ha effektiv bredde tilsvarende trapp med rette løp. For svingt trapp skal inntrinn i indre
ganglinje være minimum 0,15 m.
(2) For hovedtrapp som betjener mer enn én boenhet gjelder

a.Fri bredde skal være minimum 1,1 m og fri høyde skal være minimum 2,1 m.

b. Håndlist skal være i to høyder på begge sider med overkant henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over inntrinnets forkant. Håndlist
skal føres utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. Håndlist skal følge trappeløpet, også rundt repos.

c. Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i
hele trinnets bredde i maksimum 40 mm dybde.

d. Dybde på repos fra trinnforkant eller fra rekkverk til motstående vegg skal være minimum 1,5 m.

(3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og annet ledd, følgende:

a. Hovedtrapp skal ha fri bredde på minimum 1,2 m.

b. Håndlist skal ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Ved begynnelse av
hver etasje skal etasjeangivelse markeres. Håndlist skal føres 0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrundet
avslutning.

c. Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn i hele trappens
bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge.

Kilder: Direktoratet for byggkvalitet, Trappekompaniet, Midthaug og Nytrapp.