Mangler trappekunnskaper

Det er ikke nok kunnskaper i trappebransjen. Kunder og produsenter sliter med å forstå hverandre.

Kunder velger ofte trapp på feil grunnlag. Og trappebransjen har ikke vært flinke nok til å hjelpe dem. Det hevder daglig leder i Trappekompaniet i Tromsø, Eirik Andreassen.

– Mange kunder i dag velger trapp etter hvilket gulv de har, men det er viktigere å se på husets stilart. Trappa kommer ikke godt nok frem visuelt sett hvis ikke du tenker gjennom hvordan trappa skal passe inn til stilarten i resten av huset, fremfor at den skal passe til gulvet. Gulvet kan du alltid skifte senere, sier Andreassen.

I følge Andreassen har mange kunder problemer med å se helheten i trappevalget.

– Du må tenke litt mer enn bare trapp. Du må tenke på trappa i rommet. Tenk på det rundt også, tenk helhet. Det finnes jo kunder som kjøper trapp til hundre tusen kroner. Da bør du jo sørge for at den kommer frem i rommet, for den er jo et møbel.

Bransjen svikter kundene
– Andre faller for ei trapp uten å tenke gjennom hvordan den vil passe inn i boligen. Proporsjonene kan bli helt feil om du velger feil trapp til boligen. Vi har en del utfordringer når det gjelder å veilede folk i slike spørsmål, sier han.

Og her har trappebransjen sviktet, mener Andreassen. Trappebransjen skiller seg fra de fleste andre bransjer i boligmarkedet, ved at det ofte er fabrikkene selv som selger trappene.

– Trappebransjen er for produksjonsorientert. De har jobbet for lite med kundene og informasjonsbiten. Dette er en veldig konservativ bransje, og det er ofte vanskelig å få gehør for nye ting. Det har vi blant annet sett når det gjelder belysning av trapper, sier Andreassen.

Bør bli mer visuell
Han hevder at trappebransjen har hatt et overraskende lite marked i rehabiliteringsbransjen, og har mye å lære av kjøkken- og baderomsbransjen. Det gjelder spesielt på visualiseringen av produktet.

– Trappa er en tredimensjonal konstruksjon, og du trenger en 3-D modell om du vil ha et skikkelig inntrykk av hvordan trappa blir. Her svikter igjen bransjen. Det er jobbet for lite med å hjelpe kundene å visualisere resultatet av et trappevalg.

Han ønsker at mer av trappekunnskapene skal nå ut til kundene. Med fagfolk som kan formidle, ikke bare produsere, tror han at flere vil bli mer fornøyd med det endelige resultatet.

– Vi ser at der hvor det har vært arkitekter inne i bildet som har sett på det totale konseptet, kommer det andre spørsmål på banen når trappa skal velges. Når folk har faglig bistand slipper de tanken om at trappa skal passe gulvet og kan heller begynne å se en større helhet.