Vifter for et bedre innemiljø

Lei av dugg på speilet når du kommer ut av dusjen? Redd for fukt og mugg? Fuktstyrte vifter på badet gjør at både du og huset ditt får det bedre.

Når speil og vinduer dugger, er det like mye fukt på gulv, vegger og tak. Dette gjelder overalt i huset, men spesielt i våtrom, som badet ditt. Med en våtromsvifte forsvinner dugget raskt og effektivt, og viften forebygger både fukt og muggproblemer i huset. Fukten ventileres bort.

Mugg kan forårsake kostbare reparasjoner, og kan til og med føre til allergi. Ved hjelp av god ventilasjon ved hjelp av vifter og ventiler vil muggen mistrives. Ventilene gir en kontrollert tilførsel av frisk luft, og viftene skaper et bedre innemiljø ved hjelp av tilpasset utførsel av dårlig luft.
Plages dere med dårlig lukt på badet, kan en vifte med innebygget tidsstyring eller en kombinert fukt- og tidsstyring være tingen.

PAX er en av leverandørene, som i 50 år har utviklet vifter for blant annet våtrom. De leverer vifter med elektronisk fukt- og tidsstyring, som er spesielt tilpasset baderommet. Vifter montert i yttervegg bør ha kaldrasspjeld eller gå kontinuerlig for å oppnå en grunnventilasjon.

Ikke steng for ventilasjonen

Mekaniske vifter på badet får fukten raskt ut etter en dusj, men har den ulempen at de stenger den naturlige ventilasjonen resten av døgnet.

– Problemet med disse viftene er at de har et spjeld som stenger ventilen helt når viften slås av. Dermed blir den naturlige luftgjennomstrømmingen i boligen stengt mesteparten av døgnet, sier Stein Norstein i Anticimex. Firmaet inspiserer svært mange norske boliger hvert år.

Slipp ut fukten
I de fleste boliger fungerer badet som avtrekk for luft som tilføres gjennom ventiler i soverom, stue og kjeller. Luftstrømmen drives av trykkforskjellene og sørger for at gammel luft byttes ut med ny. På grunn av trykkforskjellen siver luften alltid inn av en kjellerventil og ut av et avtrekk over tak fra en høyereliggende etasje. ??

– På inspeksjonene våre ser vi ofte at huseieren har revet ut den naturlige ventilasjonen på badet og satt inn ventil med vifte. De tror det er en god løsning, men risikerer å ende opp med mugg og sopp fordi fukt fra klestørk og annet ikke slipper ut fra resten av boligen, sier Norstein.

La avtrekket gå konstant
Dersom et bad har et avtrekk gjennom taket, men i tillegg har en ventil i veggen eller vinduet, vil avtrekket kun fjerne den friske uteluften som siver inn gjennom ventilen like ved. Resten av inneluften i boligen blir ikke fraktet ut.

Sørg derfor for at ventilasjonen på badet fungerer hele døgnet. På grunn av høydeforskjellen er lufting over tak bedre enn gjennom vegg. Ikke sett opp baderomsdøra etter en dusj, da siver fuktig luft ut og setter seg på kalde vegger.

– Hvis du pusser opp et bad i øverste etasje, skal du ikke undervurdere den passive ventilasjonen som ligger i avtrekket. Det kan være at det faktisk er ganske bra. Pass bare på at det er et avtrekk som går hele tiden og at det er lufting under baderomsdøra, sier Norstein.

Fuktstyrt er best

Men det aller beste er en vifte som kan settes inn i luftekanalen, og som går stille og jevnt hele døgnet, men som slår seg på og går kraftigere når det er mye damp i rommet.

Pax fører de fleste typer våtromsvifter, og leverer både de enkleste grunnmodellene uten styringsmekanismer, gjør-det-selv-modeller for selvmontering og de mer avanserte viftene. Du får tidsstyrte avtrekksvifter du kan stille inn til ditt behov, foreksempel at viften kjører utlufting hver 12. time.

Velger du Pax 230 får du som anbefalt en vifte som slår seg på når rommet er fuktig, og som stopper igjen når det er tørt. Har du kanalstrekk uten naturlig avtrekk, finnes Pax 231, en fukt- og tidsstyrt avtrekksvifte. Pax har også vifter som er turtallstyrt i tillegg til fuktstyrt. Da får du trinnløs innstilling av grunnventilasjonsstrøm, og automatisk pådrag når fuktnivået høynes i rommet.