Et hus fullt av svaner

Velg deg en svane eller ti for inneklimaets skyld.

På Bygg reis deg-messen i Lillestrøm var Svanemerket godt synlig flere steder. De siste par årenes oppmerksomhet rundt klima og miljø har ført til økt interesse for Svanemerket, og det med god grunn.

– Byggebransjen står for 40 prosent av ressursbruken i Noreg, gir fra seg 40 prosent av avfallet, og står for 40 prosent av energibruken. Da er det viktig å finne løsninger som kan gjøre disse belastningene mindre. Svanemerket er et slik tiltak, uttaler Cathrine K. Elger fra Miljømerking.

Populær svane: Interessen for svanemerket øker.

Godt for inneklimaet
Det mange kanskje ikke tenker på, er at svanemerkede produkter også er bra for helsen. Svanen stiller strenge krav til at byggvarene skal ha et lavt innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, og produktene må oppfylle krav også til innemiljø. Ved å velge svanemerkede produkter gjør du dermed en innsats for egen helse og får miljøgevinsten med på kjøpet.

Og svanemerkede produkter kan du finne på de fleste felt, fra de minste ting, som stearinlys, til store saker som kjøkkeninnredning.

– Så godt som alle våre skrog, dekksider, sokler og fronter er svanemerket. Å ha dette miljømerket på våre skapløsninger, viser at vi legger vekt på bruk av sertifisert treråvare, resirkulert plast og metall, samt at bruken av miljø- og helseskadelige stoffer er redusert, sier Norema.

I tillegg til Norema, leverer også Marbodal og Sigdal svanemerkede kjøkken til det norske markedet.

Svanemerkede hus
Sågar hele hus har oppnådd å bli svanemerket. Dette er godt isolerte hus som trenger lite energi til oppvarming, og miljøsikre materialer sikrer et godt inneklima. I dag er det kun to husleverandører som har fått svanemerket på noen av sine boliger, og det er Skanska boliger og Mesterhus.

Men om du ikke har tenkt å bygge nytt med det første, kan du alltids rette oppmerksomheten mot de områdene som trenger fornying. Har du vinduer av eldre dato, kan det være på tide med en utskiftning. NorDan tilbyr svanemerkede vinduer som er klimatilpassede og energieffektive. Velger du i tillegg vinduer med lav U-verdi, oppnår du enda bedre varmeisolasjon.

Skal du pusse opp boligen innvendig, er det også grunn til å se etter svaner. Svanemerkede malinger tar hensyn til både miljø og helse, mens svanemerkede gulv stiller krav til overflatebehandling og avdunsting og bidrar dermed til å gi et bedre innemiljø.

Fyr på i en svane
Med vinteren for døren trenger du kanskje en ny ovn. Velger du svanemerket, får du en ovn som ikke bare har lave utslipp av skadelige gasser, men som også har høy virkningsgrad. Det gjør at brenselet blir bedre utnyttet, noe som også er gunstig for lommeboken. Det er hele åtte leverandører som selger svanemerkede ovner. Listen over leverandørene og svanemerkede modeller finner du her.

Men pass på så du ikke brenner trykkimpregnert trevirke i den nye svanemerkede ovnen din. Trykkimpregnert trevirke avgir giftige gasser når de brennes, og trykkimpregnert trevirke av den gamle typen regnes til og med som spesialavfall.

For å unngå dette i fremtiden kan du velge svanemerket holdbart trevirke neste gang du har et byggeprosjekt. I dag er det bare Kebony som har oppnådd svanemerking på holdbart trevirke. De impregnerer trevirket med planteavfall fra sukkerproduksjon, noe som sikrer lang holdbarhet på trevirket.

Vil du ha hele oversikten over svanemerkede produkter? Du finner den på nettsiden til Miljømerking.