Derfor er Zalo ”skadelig med langtidsvirkning for liv i vann”

Det populære oppvaskmiddelet har fått en illevarslende advarsel. 

Oppvaskmiddelet Zalo fra rengjøringsmiddelprodusenten Lilleborg er Norges lengstlevende og mest populære oppvaskmiddel. Det er ikke så rart, for selv om det finnes mange andre produkter og eddik også er et godt rengjøringsmiddel, er den irrgrønne håndoppvasksåpen virkelig effektiv, og lever langt på vei opp til slagordet ”En dråpe er nok”.

Men observante håndvaskere har sett en endring på Zalo-flaskene. For siden 1. juni 2017 har den velkjente flasken fått følgende advarseltekst: 

”Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.”

EU-regel

Advarselen kommer fra en EU-forordning kalt CLP, et europeisk system for felles klassifisering av stoffer og stoffblandinger. Forordningen trådte i kraft i Norge allerede i 2012, men innføringen har gått gradvis. Og for noen berørte produkter, som Zalo, ble advarselen obligatorisk først i juni 2017.

Og nå er altså landets mest brukte håndoppvaskmiddel ”skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann”. Men hva betyr egentlig dette i praksis? 

Dosering avgjør skadeomfanget  

– Den kjemiske sammensetningen i Zalo Ultra er ikke endret. Men sikkerhetsangivelsene er strengere, nå som alle rengjøringsmidler skal merkes i henhold til kjemikalieregelverket CLP, forklarer Mari Terese Avalos, forbrukerkonsulent i Orkla.

Se databladet for Zalo Ultra her

– Mange anioniske overflateaktive stoffer («såpestoffer») har med regelverket fått advarselen «skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann». Zalo Ultra/Sitron er et høykonsentrert produkt som inneholder mye såpestoffer og har derfor fått denne merkingen. Men til gjengjeld trenger man lite Zalo når man vasker opp, slik at den totale mengden såpestoffer man slipper ut ikke er høy. 

Og på grunn av dette blir skadevirkningene på livet i vannet små, skal vi tro Avalos. Men helt harmløst er det ikke.

– Alle overflateaktive stoffer vil ha negativ påvirkning på liv i vann, spesielt organismene som er avhengig av overflatespenningen på vannet, men her er konsentrasjonen avgjørende. En dråpe Zalo i en innsjø vil ikke utgjøre noen forskjell, men hvis en tankbil med Zalo velter i sjøen, vil det påvirke livet i vannet, forklarer hun.

Så selv om Zalo i seg selv ikke er noe særlig bra for liv i vann, er det doseringen av såpestoffer som avgjør hvor skadelig et produkt er.

– Håndoppvaskmidler har forskjellige doseringer. Noen varianter har et mindre konsentrert innhold som ikke fører til CLP-merking, men har derimot høyere anbefalt dosering, for eksempel 30 ml (12 ganger så mye som Zalo Ultra). Da vil miljøbelastningen for hver oppvask være 6 ganger større med det miljøvennlige middelet enn med Zalo. Du kan altså fortsatt trygt bruke Zalo på samme måte som før, sier Avalos.

Les også: Derfor skal du aldri ha Zalo i oppvaskmaskinen

Zalo-flaskene har med de nye EU-reglene blitt merket med utropstegn og fått ny advarseltekst.    

Oppfyller ikke Svanemerke-krav

Zalo er altså ikke noe mer miljøskadelig nå, til tross for den nye advarselen. Men oppvasksåpen oppfyller likevel ikke de strenge kravene for å få Svanemerket, som indikerer at et produkt er blant de mest miljøvennlige som finnes på markedet.

Svanemerket tillater heller ikke kreftfremkallende eller hormonhermende stoffer, eller andre mindre sunne stoffer som ikke nødvendigvis kreves oppgitt på merkelappen.

Miljødirektoratet anbefaler forbrukere å bruke minst mulig kjemikalier til vask og oppvask. Produkter merket med Svanen (nordisk miljømerke) og Blomsten (europeisk miljømerke) indikerer at produktet er et av de beste valgene du kan ta, av hensyn til helse og miljø.

Se liste over 38 svanemerkede håndoppvaskmidler her

Ny sammensetting

Zalo har lenge hatt fokus på miljøet og miljøkampen. Produktet produseres derfor utenfor Oslo og inneholder store mengder norske råvarer, som fremmer lave CO2 utslipp fra transport og mindre bruk av plastemballasje.

Etter endringen i regelverket for markering av produktet som ”skadelig, med langtidsvirkning for liv i vann” har Zalo ytterligere fokusert på miljøaspektet og gjort endringer i sammensetningen, informerer kommunikasjonssjef Anne Gjemdal.

– Dette har vært en særdeles utfordrende oppgave som vi endelig er i mål med, og det feirer vi med lanseringen av Zalo Epleblomst.

Det nye produktet er ikke markert som miljøskadelig og ble lansert januar 2019. Også den tradisjonelle Zalo Ultra vil snart komme i butikkene med ny etikett og innhold. 

Les mer om farlige stoffer i vaskemidler på Miljøstatus.no og på ErDetFarlig.no

Vil du ha flere nyheter og smarte tips: Meld deg på vårt nyhetsbrev!