10 grunner til at inneklimaet gjør deg syk

Føler du deg trett og slapp? Eller sår i øynene? Da kan det være stor sannsynlighet for at inneklimaet i boligen din gjør deg syk.

Du tenker kanskje ikke på det, men de aller fleste av oss er inne store deler av dagen, så mye som 90 prosent faktisk.

Samtidig viser undersøkelser at mange norske boliger har for dårlig inneklima, noe som kan gå utover helsen vår og gjøre oss syke.

Dårlig inneklima kan gjøre friske personer syke over tid, og personer med sykdommer som allergi og astma kan bli dårligere og få flere helseplager.

Vi har derfor samlet 10 punkter over ting som skaper dårlig inneklima inne – som de fleste ikke er klar over:

1. Dere sover flere sammen

Dere sover kanskje flere på samme rom, og trekker selvfølgelig for med både rullgardin og gardiner, mens vinduet så vidt står på gløtt.

Men visste du at dette slettes ikke er bra for helsen din? Med flere mennesker på samme soverom vil det blir for lite luft til både voksne og barn. Det er derfor viktig å sørge for godt luftskifte.

Sørg derfor for at alle luftventiler ikke er dekket til og at luften fra vinduet får fri tilgang inn. Eventuelt kan du la døren stå på gløtt til et annet sted hvor det kan komme litt luft inn. Reguler så at det ikke blir trekk.

2. Du har det for kaldt eller for varmt inne

Å ha det enten for varmt eller for kaldt inne kan påvirke helsen din. Derfor bør innetemperaturen alltid være mellom + 20 og + 22 Celsius, og bare varmere dersom det er varmere ute.

Sørg helst for at innetemperaturen er så jevn som mulig, og unngå helst varmestråling fra varmekilder og kaldras fra vinduer eller vegger. Sørg også for at det ikke er trekk eller gulvkaldt.

Har du barn, bør du måle temperaturen i barnas krype- og krablesone for å bidra til et godt inneklima for store og små. 

3. Du bruker luftfrisker

Bruk av luktfjerner, eller såkalte luftfriskere, fører til enda mer kjemisk forurensing i luften sammen med andre luktende materialer og parfyme. Du burde derfor droppe luftfriskeren.

Bor det noen i boligen som plages av hyperreaktivitet i luftveiene, er dette ekstra viktig.

4. Du bruker skaptopper som lagringsplass

Å plassere oppbevaringsbokser og kurver på toppen av skap for å utnytte lagringsplassen i boligen, virker i utgangspunktet praktisk og smart.

Men for helsen din og inneklimaet er det hverken praktisk eller smart. Her samler det seg lett støv, og har du fylt opp hyllene øker sannsynligheten for at skaptoppene sjeldent eller aldri blir rengjort.

Ikke plasser esker og kurver på toppen av skap. Foto: Getty Images

5. Du lufter for lite

I mange boliger der det bor tre- fire mennesker eller fler, skiftes ikke luften ut så ofte som den burde.

Pass derfor på at alle luftventiler er åpne og utildekket, og luft når det er mulig.

Er ikke ventilasjonssystemet godt nok, bør du ha korte gjennomluftinger med gjennomtrekk på vinteren.

6. Du rengjør ikke jevnlig

Å rengjøre er ikke alltid så gøy, men det er utrolig viktig for helsen din.

Det er derfor viktig å rengjøre boligen jevnlig, både vaske og støvsuge. Sentralstøvsuger anbefales, men du kan også bruke en god støvsuger med allergifilter.

Forsøk også å trekke inn minst mulig smuss, sand og støv og kjemiske stoffer som kan sette seg på støv.

7. Du følger ikke med på luktfuktigheten

Fuktskader er den vanligste årsaken til at folk blir syke på grunn av innemiljøet, og dette skyldes ofte kondens fordi luftfuktigheten inne er for høy. Kondensen kan føre til muggsoppvekst som igjen kan skade både mennesker og materialer. 

Du burde derfor sørge for at luftfuktigheten ligger mellom 20 og 40 prosent, men den kan være noe høyere når det er fuktig luft ute.

I norske boliger er det sjeldent behov for luftfuktere. Kjenner luften tørr ut, er det ofte at slimhinnene og huden blir irritert av forurensning i lufta – ikke av at det er for lav luftfuktighet.

Du måler luftfuktighet enkelt med en luftfuktmåler eller et hygrometer. Dannes det kondens, er det også et tegn på at luftfuktigheten er for høy.

8. Du har ikke målt radon

Har du husket å måle radonnivåene ved boligen din? Radon i inneluften øker nemlig risikoen for lungekreft.

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som kan være i luften, bakken, drikkevannet og i byggematerialer, og som er spesielt kjent for å fremkalle kreft.

Det er derfor viktig å måle radon jevnlig, og da i i vinterhalvåret når radonkonsentrasjonen er mest stabil.

Radonnivået skal alltid være under 200 Bq/m3 og tiltak bør utføres når nivået er over 100 Bq/m3. 

9. Du røyker inne

De fleste vet kanskje at man ikke burde røyke inne, men det er likevel mange som gjør det. Selv om du ikke røyker når du har besøk, fester tobakksrøyken seg til overflater og virvles senere opp i inneluften.

Selv om helserisikoen ved tredjehåndsrøyking er svært liten, fraråder Folkehelseinstituttet røyking innendørs der barn oppholder seg, slik at man unngår unødvendig eksponering for potensielt helseskadelige stoffer.

Passiv røyking derimot, kan føre til luftveisplager, luftveissykdommer som astma og kols, kreft og hjerte-karsykdommer. Her er spesielt barn og allergikere utsatt.

10. Du velger materialer som forurenser inneluften

I dag brukes det en rekke kjemiske stoffer i fremstillingen av alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker og rengjøringsmidler.

Men du visste du at de kjemiske stoffene kan forvandles til gasser og forurense inneluften?

Med stadig nye kjemikalier og materialer på markedet er ikke alle helseeffektene dokumentert, noe som i praksis betyr at tingene dine kan forgifte inneklimaet ditt.

Du burde derfor være bevist på hva du tar med deg inn i huset. Be alltid om dokumentasjon på helse- og miljøskadelige stoffer.

I tillegg er det lurt å lukte på produktet. Lukter det mye eller rart, kan det bety at det inneholder en rekke kjemikalier. Kan produktet vaskes før bruk, bør du gjøre det.

Kilde: Astma- og allergiforbundet, EPA, Folkehelseinstituttet

Få flere smarte tips – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!