Hvor skal pianoet stå?

Det er fire faktorer som er viktig å ta i betraktning når husets piano skal plasseres.

Alle pianoer og flygler, uansett kvalitet og hvor mye de blir brukt, trenger vedlikehold, ifølge  Norges Pianostemmer- og Teknikerforening (NPTF).

Et piano er en langsiktig investering, og hvis det får regelmessig vedlikehold, er det mulig å opprettholde kvaliteten på kort og lang sikt. Vedlikeholdet består av stemming, kontroll og justering av klaviatur, mekanikk og pedaler, vedlikehold av hammerfilt og skifting av deler ved slitasje.
For gjennomsnittlig hjemmebruk av piano og flygel anbefaler NPTF å stemme minst en gang i året.

Klima
Det er viktig at pianoer blir plassert og oppbevart i rom med normale og stabile klimatiske forhold. Det vil si en romtemperatur mellom 18-20 grader, og en relativ luftfuktighet mellom 40 og 60 prosent. Forandringer i lufttemperatur er det som påvirker pianoet mest. Svingningene oppstår som følge av veksling av årstider, innetemperatur og oppvarming, og hvordan boligen blir brukt.

Fire faktorer
Fire viktige faktorer når det gjelder stell og vedlikehold av pianoer og flygler er klima, bruk, instrumentets kvalitet og pianostemmerens kvalifikasjoner. I Norge er vi vant med at årstidene og været kan skifte brått og dramatisk, noe som gjør at de klimatiske betingelsene kan bli svært skiftende, også innendørs.

Levende materialer
Overgangen mellom mildt og temperert sommerklima til tørre og kalde vintre kan medføre store påkjenninger for pianoer og flygler. Et piano består for en stor del av levende materialer, hovedsakelig tre. Dette gjør at det trives best i et stabilt inneklima med jevn luftfuktighet og temperatur, beskyttet mot direkte sollys, trekk og kulde.

Mot yttervegg?
Tidligere var det snakk om at et piano på grunn av kulde og fukt ikke måtte stå mot yttervegg. Den byggtekniske utviklingen med blant annet isolering, og generelt høyere krav til klimakomfort og temperatur, gjør at dette sjeldent eller aldri er noe problem lenger. Dagens utfordring er oftere at tette bygninger med moderne, effektiv oppvarming og ventilasjon blir for tørre om vinteren.

Luftfuktighet
Utover de mer kortsiktige klimaendringer, som et plutselig fall i temperaturen ved transport eller ekstremt høy luftfuktighet i noen timer ved tordenvær om sommeren, er det viktigere å få kontroll over de klimasvingningene som er relatert til årstidene og fyringssesongen. Enkelt sagt er det i de fleste tilfeller om å gjøre holde luftfuktigheten oppe om vinteren og nede om sommeren i rommet der pianoet står.

Hva kan du gjøre?
Plasser instrumentet i normale oppholdsrom.
Unngå plassering eller lagring i kjeller, loft og garasje.
Unngå plassering direkte mot varmekilder, vinduer og ytterdører. Dersom pianoet må stå på gulvvarme kan det være nødvendig med isolasjon mellom gulv og instrument, og en sperre for å unngå luftgjennomstrømning innvendig i pianoet, eller alternativt å begrense bruken av gulvvarme der instrumentet står.
Kjøp et hygrometer som måler luftfuktigheten i rommet.
Unngå langvarig høy innetemperatur om vinteren. Jo mer du fyrer, jo tørrere blir det. Unngå også langvarig lufting i rommet der instrumentet er plassert, spesielt ved kaldt og klart vintervær eller lummert, fuktig sommervær. Lufting bør skje kort og effektivt.
Rådfør deg med din autoriserte pianostemmer som kan hjelpe deg med dette.