Tips for fargesetting av hjemmet

Her er noen tips for fargesetting av hjemmet.

Hvilken farge du velger er opp til deg selv, men her er noen generelle råd om hva du bør tenke på før du velger farger.

Rommets funksjon
Tenk først gjennom hva du skal bruke rommet til. Er det et aktivitetsrom eller et rom for stille samvær? Er det et rom du oppholder deg lenge i, eller er det bare et rom du passerer på vei til et annet? Er det et rom for de voksne, barna eller ungdommene?

– Hvor sterkt kulørt eller kontrastrik fargesettingen skal være henger sammen med det inntrykket og det aktivitetsnivået du ønsker å oppnå i rommet, forteller Grete Smedal til ifi.no. Smedal er interiørarkitekt, førsteamanuensis og forfatter, og har i en årrekke undervist i fargelære ved Kunsthøyskolen i Bergen.

I et rom med høyt aktivitetsnivå kan det tillates mer energiske og sterke farger enn i rom hvor en søker rekreasjon og ro. Et rom vi ikke oppholder oss lenge i, kan godt ha sterkere farger enn oppholdsrommene. En farge som er et friskt pust i ett rom, kan fort bli slitsom i et annet.

Rommets størrelse
Tenk over hva du ønsker å oppnå med rommet. Mørke farger får et rom til å trekke seg sammen og virke mindre, mens lyse farger har en omvendt effekt.

– Hva ønsker du å oppnå – skal rommet lukke seg rundt deg som en intim hule, eller vil du ”krympe” et rom du opplever som altfor stort og ødslig? spør Smedal.

Svaret på spørsmålet kan avgjøre i hvilken retning en bør gå. Men som med de fleste andre ”regler”, kan også her det omvendte gjelde.

– I virkelig mørke rom kan det være vanskelig å avgjøre hvor avgrensningene er, og størrelse blir et sekundert spørsmål, påpeker eksperten.

Rommets beliggenhet
Rommets beliggenhet i forhold til solen bør også tas med i betraktningen når du skal velge farger. Nordvendte rom kan gis sol og varme med lyse farger fra den varme delen av fargesirkelen. Gulgrønne, gule og rødgule farger har et streif av sol i seg, og kan bli flotte i disse rommene.

I sydvendte rom kan en kjøligere fargeskala gjerne gi en positiv friskhet i rommet. Her kan man med fordel gå mer mot blått og grønt enn gult og rødt.

Materialbruk
Ulike materialer i rommet kan i seg selv gi rommet sin karakter. Hvis det er mye tegl, skifer, ulike tresorter, stål eller lignende, vil det naturligvis sette sitt preg på fargene i rommet. Dersom materialvalgene er vesentlige for rommets oppbygging, kan det være bra å roe ned de malte eller tapetserte flatene i ukulørte eller svakt kulørte farger.

Helhet eller variasjon i boligen
 For noen er det viktig at huset/leiligheten oppleves som et hele, der beslektede farger binder rommene sammen. Andre søker stimulans i større variasjon, der fargene gir nye opplevelser fra rom til rom.

Ekspertens oppfordring er derfor å tenke gjennom ”hva er viktig for oss?”.

Personlige preferanser
Til syvende og sist er kriteriet for en god fargesetting at du og din familie finner frem til et sett med farger som dere kan trives med. Husk at det er dere som skal bo der, ikke naboen, interiørkonsulenten, betjeningen hos fargehandleren eller trendekspertene. La fargevalgene bli en hyggelig aktivitet med vissheten om at alle malte flater lett kan males om igjen.

– Ikke vær bundet av filosofier og regler som påstår at det finnes rett og galt på dette området. Kontekst og funksjon er avgjørende, og begge deler varierer sterkt fra familie til familie. Våg å være subjektiv! Det er ditt miljø, og det er du og dere som må trives der, avslutter Smedal.