Malte gulv på Fosser gård

Anders Haneborg er i dag eier av eiendommen Fossum Gård i Aurskog- Høland kommune. Hovedhuset er på ca. ni hundre kvadratmeter, fordelt på to fulle etasjer samt full kjeller.

<!–

Gråmalt gulv i forstuen.

–>

Rødmalte vegger og lyst gulv er en fin kombinasjon.

– Det huset vi ser her i dag ble oppført i 1853 av min tipptippoldefar Christian Haneborg, forteller Anders Haneborg. Det er faren til Anders, Christian Haneborg, som har stått bak istandsettelsen av eiendommen, og da i særdeleshet den omfattende restaureringen av hovedhuset på midten av syttitallet. Det tok hele tre år før eiendommen og hovedhuset ble tilbakestilt. Under restaureringen av hovedhuset engasjerte også riksantikvaren seg sammen med Haneborgs egen arkitekt Bjørn Ianke.

Den fagmessige delen av restaureringen av hovedhuset ble utført av et anerkjent maler- og snekkermesterfirma. Gulvene er et kapittel for seg. Noen ble skiftet ut – andre beholdt. Flere av de opprinnelige gulvene ble malt og har siden de ble ferdige på midten av syttitallet holdt seg utrolig bra. Selve malerarbeidet ble utført av malermester H.A. Johannessen i Fredrikstad.

– Det ligger et meget bra grunnarbeid i tillegg til en solid gulvmaling i disse gulvene, mener Anders Haneborg. Noe som er helt tydelig fordi malingen fortsatt er blank i sollyset som faller inn av vinduene. Selv i forstuen som blir mye benyttet, er gulvet nesten skinnende blankt slik det var da det var nymalt.