Heksesot forekommer oftest om vinteren

Vil du unngå heksesot, bør du la oppussingsprosjektet vente til våren.

Navnet til tross, heksesot er ikke betegnelse på en egen type sot. Derimot er det et relativt nytt og irriterende fenomen som kan dukke opp som skjemmende, sotlignende flekker i nye eller nyoppussede boliger.

Ettersom heksesoten, eller svertestøv som det også kalles, oppstår i forbindelse med oppussing, kan det være lurt å ta noen forhåndsregler før du går i gang med neste oppussingsprosjekt. Første råd er å la planene ligge – i alle fall i et halvt års tid. Vent til den kalde årstiden er over.

– Oppussing om våren er det optimale om du vil unngå heksesot, sier David Hauer i Mycoteam.

Her har heksesoten satt seg i taket. Foto: Mycoteam.

Dropp vinteroppussing

Til sammenligning er senhøst og vinter den verste tiden om du vil unngå plagen. På denne tiden av året er det nemlig flere faktorer som sammenfaller og legger forholdene spesielt til rette for utvikling av heksesoten.

– Det er spesielt to problemer forbundet med oppussing om vinteren. Det er mindre ventilasjon i boligen, siden man gjerne lufter mindre, og luftfuktigheten inne er lavere, forteller Hauer.

Man antar at svertestøv oppstår ved at tungt flyktige organiske forbindelser, såkalte SVOC-er, kobler seg sammen med ultrafine partikler og avsettes på spesielt utsatte steder som smale sprekker eller kalde eller elektrostatiske overflater. Om vinteren ligger forholdene særlig til rette for denne reaksjonen.

– Mindre ventilasjon og tørrere inneluft gjør at effekten mellom SVOC-er og sot forsterkes. Er luftfuktigheten høyere, slår de flyktige organiske forbindelsene seg heller sammen med vann i luften enn med sotpartikler, og problemet med heksesot reduseres betraktelig.

Små variasjoner

Dette er likevel ikke ensbetydende med at oppussing om vinteren automatisk vil føre til problemer.

– Det å pusse opp på vinteren kan gå bra, men det kan også føre til svertestøv. Av 60 nybygde leiligheter vil kanskje en eller to oppleve heksesot, så det er snakk om under fem prosent som får det. Problemet er at det er små variasjoner som skiller mellom boliger som får heksesoten og de som ikke opplever det, sier Hauer.

Det positive er at du selv kan kontrollere disse variasjonene til en viss grad, blant annet ved å utsette den største oppussingen til våren.

– Har du mye fyring i boligen kombinert med lite ventilasjon og produkter som avdamper, er sjansene mye større for å få heksesotproblemer. Fjerner du en av parameterne, reduserer du risikoen, sier Hauer.

Størrelsen på oppussingsprosjektet spiller også en viss rolle. Må du absolutt pusse opp i vinter, bør du altså velge deg et lite prosjekt.

– Jo større overflateareal du bytter ut, desto større er risikoen for heksesotplager.

Hva kan du gjøre for å unngå heksesot?

  • Unngå å pusse opp innendørs i den kalde årstiden, men vent til det blir varmt nok til at du kan lufte godt ut i lang tid. Her snakker vi dager og uker, ikke timer.
  • Hvis huset er nytt eller nyoppusset, bør du begrense sotkildene, dvs. unngå bruk av stearinlys og fyring med åpen peis.
  •  Hold en jevn temperatur innendørs, da heksesoten gjerne samler seg på kalde overflater.
  •  Etterisoler for å unngå kuldebroer, hvor heksesoten gjerne samler seg.
  •  Har du først har fått heksesotproblemer, er det viktig at overflatene vaskes godt med fettløsende midler før de males på nytt.