Tør du lage rom på loftet uten kunnskap?

Mange gjør hobbysnekrejobber på loftet, men her er det mye å passe på for å få et godt resultat. En ny utgave av boka "Lag rom på loftet" viser trygge og dokumenterte løsninger.

Et uinnredet loft representerer et stort potensial i en bolig. Innredning av loftsrom øker både arealet, bruksmulighetene og salgsverdien av boligen din.

Kostbare byggskader
Hvert år koster prosessforårsakede byggskader det norske samfunnet flere milliarder kroner. Mange av disse byggskadene oppstår i forbindelse med tak. Men de aller fleste skadene kunne ha vært unngått med riktig planlegging og utførelse.

– Når du lager rom på loftet, er det spesielt avgjørende å isolere, lufte og tette taket på riktig måte før du setter i gang med innredningen. Riktig løsning avhenger av hvordan konstruksjonen er i utgangspunktet, forklarer seniorrådgiver Jan Chr. Krohn ved SINTEF Byggforsk.

Boka «Lag rom på loftet» gir råd om hvilke løsninger du bør velge på loftet ditt, hva du kan gjøre selv og hva en profesjonell håndverker bør gjøre. Løsningene er basert på SINTEF Byggforsks årelange erfaring med å kartlegge vanlige byggskader på loft og andre innredede rom.

Gode råd
Lag rom på loftet viser hvordan nevenyttige huseiere og håndverkere bør gå fram når de skal innrede loft i småhus. Boka gir blant annet råd om:
• Romhøyde,
• Ildstedsregler
• Rømningsveier
• Isolering i taket
• Oppbygging av golv, himling og vegger

Utgangspunktet kan være et nytt hus der loftsarbeider gjenstår, eller et eksisterende hus med potensial på loftet.

Oppdatert i henhold til TEK10
Bøkene i faktaserien fra SINTEF Byggforsk er annerledes gjør-det-selv-bøker. De viser hvordan sjiktene i tak, vegger og golv må være bygd opp under og bak de synlige overflatene. Løsningene tilfredsstiller plan- og bygningslovgivningen.

Bøkene inneholder figurer som kan brukes både som arbeidsbeskrivelse, avtaleunderlag mellom huseier og håndverker eller som dokumentasjon i en byggesak. Lag rom på loftet er nylig oppdatert i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK10).

Lag rom på loftet kan kjøpes i SINTEF Byggforsk Nettbokhandel.