Sjekkliste for kjelleren

I kjeller og underetasje kan det skjule seg store kostnadsfeller.

<!– –>
Foto: Kjeller.no

For å unngå å gå i fellen, må du ta deg tid til å undersøke boligen nøye før du legger inn bud. Studer dokumentasjonen som eier legger frem. Be om Boligsalgsrapport og egenerklæring fra eier. Boligsalgsrapporten baserer seg ikke bare på en visuell gjennomgang av boligen, men er mer dyptgående og grundig befaring av takstmann, med en konklusjon nedfelt i en omfattende rapport.

– Befaringer som tar ti minutter, er bare tøys. Sett av god tid når du går på visning, sier daglig leder i NITO Takst, Kai-Haftor Olsen. – Og får du ikke alle svarene du trenger, be om ny visning, gjerne en visning med bare deg og eier.

Kjeller
• Hvordan er adkomsten til kjeller? En smal eller bratt trapp kan begrense bruken og anvendeligheten av kjeller som bruksetasje. Utvendig inngang er en stor fordel. Da er det mye enklere å få ting inn i kjelleren og anvendeligheten blir større.

• Bruk øynene flittig. Se om det finnes sprekker i grunnmuren, skjolder på veggene, saltutslag e.l. Det kan tyde på dårlig drenering eller at vann fra terreng renner rett inn mot mur, noe som gir dårlig klima i kjeller og underetasje. Å legge ny drenering er en dyr og omfattende affære.

• Se om det er utlektede kjellervegger, plater eller panel. Det er en risikokonstruksjon fordi det kan samle seg kondens i den utlektede veggen. Dette vil føre til soppdannelse. Utlektede vegger i kjeller bør få varselklokkene til å ringe. Se etter i rapporten om det er anmerket noe her.

• Er det grovstøpt gulv i kjelleren, må det gjøres noe med det for å få god brukervennlighet. Et grovstøpt gulv er ikke anvendelig til annet enn til lagring.

• Veldig ofte er kjellere og underetasjer innredet. En kjeller har alle fire vegger helt eller delvis under terrengnivå, mens en underetasje har en eller flere vegger hvor gulvet er på terrengnivå. Forskjellen mellom kjeller og underetasje er spesielt viktig å være klar over hvis du har tenkt at en innredet kjeller/underetasje skal leies ut. I utgangspunktet er alle I utgangspunktet er alle boligrom (eller P-ROM, som det nå heter) i kjeller ulovlige, mens det kan være lovlig med P-ROM i en underetasje.

• Hvordan er takhøyden? Er det lav takhøyde begrenser det muligheten til å sette inn skap, trimapparater etc.

• Dersom du vet at boligen ligger i et radonutsatt område, bør du spørre selger om det har vært foretatt radonmålinger i boligen. Ligger målingen over anbefalt nivå, vil det være nødvendig å utbedre boligen for å redusere radonfaren. I boliger med radon kan ikke kjeller eller underetasje brukes til rom for varig opphold. Har boligen radonduk, er det positivt. Konferer med kommunen om boligen ligger i radonutsatt område.

• Feieluker er ofte plassert i kjelleren. Se etter om den er lett tilgjengelig, og om det ser rent rundt den. Er det skjolder rundt luka, kan det være dårlig avdekning i pipeløpet eller kondens i pipestokken. Ikke åpne pipeluka under visning. Da kan det rase sot ut i rommet.

• Hva ser du når du titter ut av kjellervinduet? Hvis det er vegetasjon som står helt inn til glasset, må du regne med noen småkostnader forbundet med å rydde utvendig, samt at vinduet kan være skadet. Blomsterbed eller annen vegetasjon inntil ytterveggene er ikke heldig, hverken for plantene eller for grunnmuren.

• Sjekk om det er sluk i noen av rommene i kjelleren. Vannrør kan man lett få ført ned i kjelleren. Verre er det å anlegge sluk. Vann og avløp i et rom øker anvendeligheten av rommet.