Når du senker gulvet i kjelleren

Det er fullt mulig å utvide bruken av kjelleren ved å senke gulvet. Men det medfører også en del ting å tenke på.

Mange ønsker å utvide bruke av gamle kjellerrom fra grovkjeller til oppholdsrom. Det innebærer i mange tilfeller en senking av kjellergulvet for å oppnå en mer praktisk takhøyde. Det er ikke en umulig oppgave, men det er en krevende oppgave.

Bruk fagfolk
Senking av gulvet kan blant annet innebære at du må senke fundamentene, at dreneringen blir liggende for høyt eller ikke kan senkes, eller at avløpsrør ikke kan senkes på grunn av manglende fall til avløpskummen. I tillegg er det en viss risiko for oppsprekking i bygning når lasten overføres til nye fundamenter, og i enkelte kjellere er det fare for at veggen presses inn av jordtrykket under arbeidet om det ikke utføres korrekt.

– Refundamentering, spesielt undergraving av gammelt og støping av nytt fundament, innebærer en betydelig risiko for skader dersom man ikke tar nødvendige forholdsregler. Slike arbeider bør derfor bare utføres av erfaren entreprenør, anbefaler Sintef Byggforsk.

Søknadsplikt
I tillegg er det en rekke ting å tenke på når du velger å senke kjellergulvet, som søknadsplikt. Det er en rekke tiltak i kjelleren som kan medføre søknadsplikt. Det gjelder blant annet refundamentering, om du endrer branncellebegrensende bygningsdeler, og installasjoner som røropplegget i nytt baderom.

Det er også søknadpliktig om du foretar en bruksendring fra kjeller til boligrom. Det samme gjelder om du endrer fasaden, for eksempel ved å sette inn vindu med avvikende form eller størrelse.

Kommunale bestemmelser
Vær også klar over at kommunale bestemmelser kan ha en innvirkning på det du ønsker å gjennomføre. I følge Sintef Byggforsk kan kommunale vedtekter og reguleringsbestemmelser begrense adgangen til å utnytte kjeller og kryperom til boligformål.

– Senking av utvendig terrengnivå kan påvirke arealfaktor for beregning av tillatt grad av utnytting og kan føre til at kjelleren/kryperommet endrer status til sokkeletasje, som igjen kan få konsekvenser i forhold til reguleringsbestemmelser, kommunale avgifter og lignende, skriver Sintef Byggforsk.

Kilde: Byggforskseriens nr. 727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom