Lysgrav i kjelleren

Ved å lage lysgraver foran kjellervinduer, kan du både bedre tilgangen på dagslys og sørge for at kjelleren har godkjent rømningsvei.

Lysgrav i kjelleren

Lysgrav er et åpent felt mellom grunnmuren og terrenget, og dette åpne feltet gir mulighet for å ha vindusflater under terrengnivå. Som oftest er det snakk om at det kun er deler av vinduet som ligger under terrengnivå.

Du kan både bedre tilgangen på dagslys og legge til rette for rømningsvei ved å lage lysgraver foran kjellervinduene.

Når vinduet er rømningsvei

For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha en fri bredde på minst 60 centimeter og en fri høyde på minst 50 centimeter. I tillegg kan ikke rømningsvinduet være mer enn en meter over gulvet, med mindre du har en fastmontert benk eller lignende under vinduet.

– En lysgrav må være utformet slik at den ikke gjør det vanskelig å rømme gjennom kjellervinduet. Lysgraven kan derfor ikke være mer enn 1,0 m dyp, dersom det ikke er gjort spesielle tiltak for å lette rømningen, skriver Sintef Byggforsk i anvisningen Lysgraver foran kjellervindu.

En lysgrav må være utformet slik at den ikke gjør det vanskelig å rømme gjennom kjellervinduet.

Byggesett av betongelementer for lysgrav.
Foto:
Multiblokk

– Når vinduet er åpent, må det ikke sperre for muligheten til å rømme. Rømningsveien skal også kunne brukes om vinteren. Snø som kan hindre rømning må derfor fjernes, skriver Sintef Byggforsk.

Unngå at den tetter seg

Også løv og rusk må fjernes fra lysgraven med jevne mellomrom. Dette for å unngå at dreneringen tettes.

– For å lette rensingen bør avstanden fra kjellerveggen til kassens frontvegg omtrent tilsvare høydeforskjellen mellom terreng og underkanten av vinduet, hvis ikke andre forhold tilsier andre dimensjoner, anbefaler Sintef Byggforsk.

Husk drenering

Du må også sørge for å hindre at overvann renner ned i lysgraven. Det gjør du enklest ved å sørge for at kassen til lysgraven stikker minst fem centimeter over bakkenivå.

I tillegg skal dreneringen rundt lysgravene være utført på tilsvarende måte som rundt huset.

– Dreneringen rundt og under lysgraven må stå i forbindelse med dreneringen rundt huset, slik at det ikke samler seg vann i eller under lysgraven, skriver Sintef Byggforsk.

7 måter å lage kasser til lysgraver:

  • Plasstøpt betong: Om kassen bør lages i armert eller uarmert betong, avhenger blant annet av avstanden mellom støtteveggene.
  • Lettklinkerblokker: Overflaten på kassen må pusses.
  • Betongelementer: Kassen kan mures opp av betongelementer, men det finnes også ferdigformede betongkasser til lysgrav.
  • Steinheller: Aktuelt først og fremst der hvor kjellervinduet bare så vidt ligger under terrenget.
  • Tørrmur: Kasse laget som tørrmur må mures opp på grusfylling.
  • Tre: Må enten være behandlet, f.eks. med trykkimpregnering, så det tåler å stå i kontakt med jord, eller det må være et treslag som tåler det.
  • Prefabrikerte kasser: Får du valget mellom ulike farger, gå for hvitt eller lysest mulig farge. Det vil reflektere mest mulig lys inn i kjelleren.

For illustrasjoner og fremgangsmåter på hvordan du utformer lysgraver, se anvisningen Lysgraver foran kjellervindu.