Kjelleren – en skattefri gullgruve

Akkurat som Onkel Skrue, kan du få din egen pengebinge. Bygg hus med kjellerleilighet og putt tusenvis av skattefrie penger rett i lomma!

En månedsleie på 5 000 kroner, gir boligeier 1,2 millioner skattefrie kroner i løpet av en 20 års periode.

Det er mangel på utleieleiligheter i de største byene her i landet. Bygger du hus med kjeller, har du derfor samtidig bygget deg din egen gullgruve. I følge Dine Penger tilsvarer en leieinntekt på 5 000 kroner måneden, 120 000 kroner i lønn. Har du en kjellerleilighet som kan leies ut, kan du innkassere titusener av kroner hvert år.

Skattefrie goder
I pressområdene er det vanlig å få leid ut en kjellerleilighet for mellom 4 000 og 6 000 kroner måneden. Dette er skattefrie kroner som du kan putte rett i lomma. Forutsetningen er at utleiearealet må være mindre enn halvparten av boligens boareal.

En månedsleie på 5 000 kroner, gir deg som lykkelig boligeier 60 000 skattefrie kroner hvert år. Leietageren dekker selv kostnader til oppvarming og strøm. I følge Dine Penger vil en samlet leieinntekt på 5 000 kroner – over en 20 års periode – tilsvare 1,2 millioner kroner skattefritt!

Billig å bygge
Kjelleren er det billigste arealet å bygge. I følge Husbankens beregninger, har kjelleren en kvadratmeterkostnad på 1/5 av kostnadene i hovedetasjen. Dette kommer av at alle hus trenger fundamentering, og da må det graves. Merkostnaden ved å grave kjelleren ut i full dybde, er lave i forhold til hva husbygger kan få igjen for strevet.

Stort hus på liten tomt
I Husbanken får ikke husbyggere lån til hus over 120 m² beregnet areal. Men – dersom du bygger kjeller – kan du bygge atskillig større hus og likevel få Husbanklån. Dette kommer av at kjelleren bare delvis tas med i arealberegningen. Bygger du kjeller, trenger du heller ikke så stor tomt. Med 100 m² mindre tomt kan mange penger være spart.

Kilde: www.kjeller.no