Kjeller øker boligens verdi

Ved å bygge hus med kjeller øker du boligens verdi samtidig som du har mulighet til å skaffe deg skattefri leieinntekt.

<!– –>
Bygg kjeller: Murmester Dag Arne Nilsen synes flere burde bygge hus med kjeller.

Murmester Dag Arne Nilsen i Tønsberg er forundret over at ikke flere velger kjeller når de først bygger nytt hus. Kjeller får du til en svært rimelig kvadratmeterpris i forhold til resten av huset.
– Med en pris fra 15.000 til 20.000 kroner per kvadratmeter for boligdelen kommer du langt med en kvadratmeterpris på 5000 kroner for kjelleren, sier Dag Arne Nilsen.
Mange nye hus bygges i skrånende terreng for å spare dyrket mark. I slike tilfeller er det gunstig å bygge sokkeletasje med fronten fri, der mye lys slippes inn gjennom store vinduer. Sokkeletasjen kan innredes med en liten leilighet som gjennom utleie kan gi god, skattefri inntekt.
Skal kjelleren innredes med tanke på beboelse, må takhøyden være minimum 2,40 meter. I tillegg stilles bestemte krav til isolering, ventilasjon og innslipp av dagslys.
– I terreng kan det mange ganger også være kostbart å bygge opp for plate på mark, påpeker Nilsen.

Billig garasje
Rimelig garasje er et annet alternativ til utnyttelse av sokkelen. Som regel må det likevel sprenges for å gi plass til frittstående garasje der tomten er kupert.
Brann- og gass-sikkerhet ivaretaes med to lag gips, plast og isolasjon under bjelkelaget. I tillegg brannsluse (to brannsikre dører) hvis det skal være inngang til husets beboelsesdel fra garasjen, likeledes god ventilasjon.
Murmesteren anbefaler ingen å bygge grunnmur selv.
– I de fleste tilfeller sløsing med tid, krefter, penger og materialer, fastslår Dag Arne Nilsen, og forteller at firmaet stadig blir kontaktet med spørsmål om å fullføre grunnmurarbeider privatpersoner har satt i gang på egen hånd.
– Ofte koster det mange penger å reparere egeninnsatsen, som blant annet kan bestå i at hele muren er ute av lodd, sier han.