Ikke luft kjelleren i varmen

Mange lufter godt ut i kjeller og loft når varmen kommer. Loftet har godt av dette, men ikke kjelleren.

Du oppnår nemlig det motsatte av tørking hvis du lufter kjelleren på varme sommerdager. Luft med ekstra høy fuktighet strømmer da inn i kjelleren og møter kalde kjellervegger og tak. Resultatet blir kondens, som øker sjansene for sopp- og råteskader.

Den kjemiske reaksjonen blir den samme man ser på et kaldt pilsglass en varm sommerdag. Fordi varm luft inneholder mye fuktighet, dekkes glasset av duggdråper med en gang.

Luft i toppen
Nå er tiden inne for å åpne det man måtte ha av ventiler og vinduer på loftet. Etter en lang, innestengt vinter kan det ha dannet seg fuktighet i konstruksjonen, som magasineres opp. Ved uttørking vil denne fuktigheten forsvinne.

Solvarmen varmer opp loftet, dette gjør at uttørkingen i loftsbjelkene øker.
– Dermed er det liten forskjell på utetemperatur og innetemperatur. Det er når store temperaturforskjeller møter hverandre at man kan få kondens, sopp, mugg og råte, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimix til Newswire.

Dermed er det heller ikke skadelig å lufte ut kjelleren når temperaturen der inne er omtrent som utenfor.

Bruk nesen
Hvis du har mistanke om at kjelleren er skadet, er nesen en god indikator. Muggvekst kan lukte markant og stikkende, men være usynlig for øyet. Synlig muggsopp viser seg som ansamlinger av små, svarte prikker.

– Den beste måten å finne ut om fuktigheten er for høy, er imidlertid å måle med en fuktmåler, sier Nilsen.

En såkalt krypgrunnsavfukter kan være løsningen for den som har hus med krypkjeller. Anticimex anbefaler huseiere å ta en sjekk av slike kjellere omtrent to ganger i året.

Mye fukt i norske kjellere
I perioden 2003 til 2005 foretok Anticimex 9000 inspeksjoner av norske hjem for å kartlegge tilstanden. Norges 95 000 krypkjellere kom særlig dårlig ut av storinspeksjonen. Bare 14 prosent av kjellerne ble vurdert til å være i bra stand, mens hele 27 prosent hadde skader som umiddelbart burde utbedres.

– Uønsket fukt er skadeårsak i nesten alle tilfellene, og feil utlufting i varmen er en sterkt medvirkende årsak til at slike skader oppstår. Jeg har vært inne i mange krypkjellere og sett hvordan vannperlene henger tett i tett fra taket, sier Nilsen

Også 3500 vanlige kjellergulv ble undersøkt, 69 prosent fikk tilstandsgraden T2, som betyr at utbedring bør skje innen rimelig tid eller må påberegnes.