Drømmen om kjeller

Drømmen om mer plass lar seg ofte realisere uten å måtte bygge på huset. Uutnyttede kjellerarealer kan i mange tilfeller ombygges til verdifulle deler av boligen. Men skal innredningen ha noen hensikt, må det gjøres skikkelig grunnarbeid.

Bygningsforskriftene krever blant annet at takhøyden i et rom som skal brukes til varig opphold (oppholdsrom, soverom, kjøkken osv.) må være minimum 2,4 meter. Det kreves også to rømningsveier. Sett deg derfor godt inn i regelverket og søk råd hos fagfolk.

Byggetekniske krav
Sjekk u-verdiene i eksisterende yttervegger og gulv. Deretter kan behovene for tilleggsisolering beregnes (se NBI byggeblad A 527.206). Skal det legges varmekabler, bør det alltids isoleres minimum 50 mm. Gulvet kan utføres som påstøp, flytende med plater eller tregulv med tilfarere. Disse bygger hhv. 100 mm, 75 mm og 95mm. Er takhøyden i utgangspunktet 255 cm, kan de fleste alternativer benyttes.

Betong på grovstøpt betong
Har du grovstøpt betonggulv som utgangspunkt, begynn med 10-15 cm isolasjon (polystyren eller tung mineralull). 0,20 mm plastfolie legges på som dampsperre og deretter kyllingnetting og varmekabler. Påstøpen må være minst 5 cm tykk og armert med armeringsnett ca. 2 cm under topp betong. Betongen må stålglattes (pusses) ”i eget fett” eller avrettes med selvutjevnende avrettingsmasse. La betongen tørke godt ut, minimum 8 uker i vanlig romtemperatur før du legger på gulvbelegg, heldekkende tepper eller fliser. Hvis betongen ikke er tørr nok risikerer du at gulvbelegget får luftblemmer eller løsner.

Gulv på grunnen
Gulv som bygges opp fra jordgulv, bør dreneres med et minst 10 cm tykt lag av pukk/grus. Planér godt og legg ut 15-20 cm isolasjon, som dekkes med dampsperre (plastfolie). Påstøpen må være minst 7 cm tykk og armeres med armeringsnett. Armeringen skal ligge inne i støpen, ikke i bunnen! Eventuelle varmekabler festes i et lag kyllingnetting slik at kablene ikke forskyves under støpingen. Tørkeprosessen er lik som ved betong på grovstøpt betong (se over). Den siste uken kan forsiktig bruk av varmekablene bidra til uttørkingen.

Etterisolering av støpte gulv
Følgende løsning heter flytende gulv. Fuktsperre av 0,20 mm plastfolie på gulv over bakkenivå ellers ingen. 5-7 cm isolasjon. Deretter legges et lag med 12 mm spon- eller 13 mm gipsplate, og så et lag med 19 eller 22 mm gulvsponplater som limes. På sponplatene kan legges belegg eller teppe. Ved bruk av parkett, bortfaller behovet for gips- eller sponplater. Et lyddempende glidesjikt av ullpapp, korksmulepapp eller Ethafoam legges mellom sponplatene og parketten.

Støpte gulv kan også isoleres ved oppforing med tilfarere og matter eller plater. Legg først 0,20 mm plastfolie som sperre, før tilfarere av f.eks. 48×73 mm legges ut med senteravstand 600 mm og vatres opp med kiler om nødvendig. Mellom tilfarerne legges matter eller plater. Tykkelsen på isolasjonen avpasses i forhold til isolasjonsbehov og kjellerens takhøyde. 22 mm sponplater skrus fast til tilfarerne. Avslutt med belegg, teppe, parkett eller annet egnet overgulv.

Tilleggsisolering av yttervegg
Er veggen helt tørr brukes minimum 48 x 48 mm spikerslag med senteravstand 60 cm og 50 mm isolasjon. Da overdimensjonering av isolering kan gi kondens i isolasjonen, bør du være forsiktig med bruk av diffusjonssperre. Er det gjennomslag av fuktighet i ytterveggen kan det være klokt å drenere muren utvendig på nytt og legge grunnmurplater.

Isolering av innvendig vegg – utforing av trestendere
Et bindingsverk av vertikale stendere med 60 cm senteravstand monteres uten direkte kontakt med den eksisterende veggen. Isolér med A 36-isolasjon, 0,15 mm plastfolie og slå på gips-, spon-, huntonittplater eller panel.