7 ting å tenke på når du vil innrede kjellerrom

Går du med planer om å innrede kjelleren? Da bør du lese denne artikkelen først.

En ubrukt kjeller rommer et stort potensiale for fremtidig bruk. Avhengig av størrelse, takhøyde og forhold kan du finne plass til alt fra din egen vinkjeller eller kjølerom til trimrom, kjellerstue eller andre former for oppholdsrom.

Før du går i gang med å forvandle kjellerboden til soverom bør du imidlertid tenke gjennom en del aspekter. Her er 7 punkter du bør ha i tankene før du innreder kjelleren:

1. Søknadspliktig
Før du foretar en bruksendring av kjellerrommet til oppholdsrom, må du søke kommunen.

2. Hvor fuktsikker er kjelleren?
Fukt er ofte et problem i kjellere, spesielt i boliger bygget før 1970. I eldre boliger var ikke kjellerne ment å brukes til oppholdsrom, noe som preger fuktsikringen. Før du i det hele tatt kan begynne å tenke på å innrede kjelleren, må du derfor sørge for at fuktgjennomslag fra gulv eller vegger og eventuelle lekkasjer er utbedret.

– Utvendig isolering av kjellervegger gir best sikkerhet mot fuktskader. Oppgraving, utvendig isolering og oppgradering av utvendig drenering anbefales derfor også for tilsynelatende tørre kjellere, anbefaler Sintef Byggforsk.

3. Sørg for god ventilasjon
Høy luftfuktighet kan også gi fuktskader. Derfor er det viktig å sørge for god ventilasjon og oppvarming i kjelleren om den skal brukes til oppholdsrom. Det betyr at rommene både skal ha frisklufttilførsel, f.eks. gjennom ventiler i ytterveggene, og de skal ha avtrekksventiulasjon, f.eks. naturlig avtrekk eller helst mekanisk avtrekk.

4. Bør du radonsikre kjelleren?
Radon er en radioaktiv gass som kan føre til lungekreft. Radon i grunnen under huset kan gi store konsentrasjoner av radon i boligen, og da særlig i kjelleretasjen. I følge Statens strålevern bor rundt en halv million nordmenn i boliger med for høye radonverdier, og Sintef Byggforsk anbefaler radonsikring i de mest utsatte stedene.

– I områder med høy radonavgivelse fra grunnen kan det være nødvendig å tilleggstette golv- og veggkonstruksjonen mot grunnen før kjellerrommet blir innredet.

Kommunen din bør ha utarbeidet et radonkart som skal vise de mest utsatte stedene i kommunen. Ta kontakt med teknisk etat om du er i tvil om din bolig befinner seg i et område med høye radonverdier.

5. Hvor høyt er det under taket?
Ettersom en del kjellere opprinnelig ikke var ment som oppholdsrom, er takhøyden ofte lavere enn ønsket. Vanlig takhøyde i oppholdsrom er 2,4 meter. Takhøyden kan være noe lavere i deler av rommet eller i enkelte rom, men Byggforsk anbefaler at romhøyden likevel ikke gjøres lavere enn 2,2 m i ferdig innredet oppholdsrom i kjeller.

En måte å få god nok takhøyde på, er å senke gulvet i kjelleren. 

6. Sørg for nok dagslys
Et oppholdsrom skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, men hva menes egentlig med tilfredstillende? Sintef Byggforsk forklarer det på denne måten:

– Man kan regne med at kravet er oppfylt når rommets dagslysflate utgjør minst 10 % av gulvflaten, med mindre man ikke dokumenterer at kravet er tilfredsstilt på annen måte. Dagslysflaten er det samlede uskjermede glassarealet som formidler dagslys til rommet. Dersom terreng eller andre bygninger skjermer for lysinnfallet, må dagslysflaten økes.

7. Rømningsvei ved brann
Sist, men ikke minst, må du vurdere sikkerheten i tilfelle brann. Har de som bruker rommet anledning til å komme seg i sikkerhet om det skulle begynne å brenne?

– Hvis kjelleren ikke har direkte utgang gjennom dør til det fri, skal rommet ha vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei. Vindu i kjeller kan regnes som rømningsvei hvis det har fri åpning der bredden er minst 0,6 m og høyden minst 0,5 m, og det er tatt forholdsregler for å lette rømning gjennom vinduet, sier Sintef Byggforsk.

Kilde: Sintef Byggforsks anvisning Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller.
.