Snarvei til nytt gulv

Et lag løs Leca, noen gipsplater og en bøtte lim er alt du trenger for å legge nytt gulv på et betongunderlag. Les her hvordan du får et toppisolert gulv for under 400 kroner per kvadratmeter.

Ved den første turen til fritidshuset etter vinteren merket huseieren at gulvet i det lille vindfanget virket underlig mykt og sviktet litt. Et noe hardere press med skohælen mot gulvet gav mistanke om at noe var galt. Neste skritt var å finne noe å stikke i gulvet med, og valget falt på en strikkepinne. Den gikk uten særlig motstand gjennom vinylbelegget og videre til den stoppet mot betongen 15-16 cm nede. Saken var klar: gulvet måtte være råttent. Da fotlister, gerikter og vinylbelegg var fjernet, kunne tregulvet av 21 mm furubord nærmest plukkes fra hverandre med hendene. Og da de siste restene av gulvet var brutt opp, var det ikke vanskelig å se årsaken til problemene.

Vann under gulvbordene

Gulvet var bygd opp på betongdekket i det som opprinnelig hadde vært steinbelegget på den utvendige trappa til huset. Trappa ble i sin tid utvidet slik at det ble plass til et vindfang og et lite rom med klosett, vask og dusj. Arbeidet var utført helt feil. Bjelkene var lagt direkte på grunnmurspapp og klosser på betongdekket, og mellom bjelkene var det isolert med mineralull. Samtidig var mineralullen pakket inn i plast både på over- og undersiden, og som om det ikke var nok, var det lagt et ekstra lag med plast på toppen igjen. Resultatet var masser av kondens – ja, det lå rett og slett små vanndammer på plasten mellom gulvbjelkene.

Løs Leca

Til et gulv lagt på den måten det er vist her, må det brukes løs Leca med betegnelsen ISO 10-20. Det vil si at Leca-kulene har en diameter på mellom 10 og 20 mm. Lecaen kan enten kjøpes i storsekker på 1 m3 eller i små sekker på 80 liter. Siden gulvet hadde ei flate på ca. 1,55 x 2,15 meter og skulle bygges opp med ca. 13 cm, var det behov for 1,55 m x 2,15 m x 0,13 m = 0,433 m3, det vil si 433 liter, eller 6 sekker à 80 liter.

Leca var det enkleste

Det var altså ingen tvil om at det måtte legges et helt nytt gulv, men hvordan?Eierens første tanke var å legge knasteplast (Platon- eller Icopal-systemet) på betongdekket, på dette et isolert bjelkelag med gulvspon og enten nytt vinylgulvbelegg eller et laminatgulv.

Denne metoden krever som kjent at det blir lagt en spesiell oppkant langs veggene, og fotlistene må være utstyrt med ventilasjonskanaler slik at eventuell oppstigende fukt kan ventileres ut i rommet og videre ut i det fri.Etter at huseieren hadde diskutert denne løsningen med en byggsakkyndig, falt imidlertid valget på en annen løsning: nøyaktig avrettet løs Leca direkte på betongen, et sperresjikt av plastfolie og på dette to kryssende lag av gulvgipsplater. Som avslutning over gipsplatene skulle det så legges ullpapp og et laminatgulv. Alt i alt kom gulvet til å koste ca. 350 kroner per m2.

Slik gjør du:

  1. bildetekstGrovpåfyllingen med løs Leca er ferdig, og det er på tide å avrette Leca-laget. Langs begge langsidene er det festet lirer på veggen i det nivået Lecaen skal ha før leggingen av dampsperre og gipsplater.
  1. bildetekstHer blir Leca-laget rettet av ved hjelp av et rett bord som akkurat rekker fra lire til lire. Du må enten legge løse plater til å gå på, som du fjerner etter hvert, eller du kan leie spesielle ”truger” til å feste på skoene.
  1. bildetekstDampsperren og det første laget med gips-plater er på plass. Her var platene lange nok til å dekke gulvet på langs uten endeskjøter. Når gulvet er større enn dette, må gipsplatene skjøtes i forband.
  1. bildetekstDet andre laget med gulvgipsplater blir lagt på. Limet som binder lagene sammen, må påføres med tannsparkel. Det andre laget skal ligge på tvers av det første, og også nå i forband hvis romstørrelsen krever det.
  1. bildetekstNår limet mellom gipsplatene har herdet i et døgn, kan toppdekket legges på plass. Her falt valget på laminat med det selvlåsende Fibolock-systemet. Systemet har den fordelen at du slipper å bruke lim. Dermed har du mulighet for å legge om gulvet hvis det er noe du angrer på eller ikke er fornøyd med. Laminatet må ligge på ullpapp eller parkettfolie.

Gips og lim:

Gulvgipsplater er mer hardpresset enn vanlige gipsplater. Samtidig er de forsterket med glassfiber. Det gjør dem tyngre og fastere enn vanlig gips.

Når platene skal fungere som undergulv, må de legges i to lag og limes sammen med et spesiallim med stor elastisitet. Dessuten må platene i hvert lag ligge i forband, samtidig med at det andre laget ligger på tvers av det første.

Her ble det brukt plater av merket Gyproc, mens limet var Serpo Multi 610.

Dette ble brukt:

• Løs Leca ISO 10-20, (ca. 15 cm tykt lag)

• Gyproc gulvgipsplate (dobbelt)

• Lim (Serpo Multi 610)

• Gulv, laminat Fiboloc (kirsebær)

Dessuten:

• Dampsperre av 0,20 mm plastfolie

• Ullpapp som underlag for laminatgulvet

Pris: ca. kr 350 per m2