Sliping av parkettgulv

Parkettgulv med riper og hakk i kan bli like flott som et flunkende nytt gulv, etter noen omganger med slipemaskinen. Vi viser hvordan du sliper parkettgulvet selv. 

Parkettgulv er vakkert og elegant utseendemessig, og behagelig å gå på.  Men når parkettgulvet er blitt slitt, og har fått riper og hakk etter mange års bruk, er det på tide å slipe gulvet.

I Youtube-videoen over viser Informasjonskontoret for farge- og interiør (Ifi) deg hvordan du sliper et parkettgulv.

Klargjøring av parketten for sliping

Du må selvsagt tømme hele rommet fullstendig før du kan sette i gang med slipingen. Husk også å fjerne gulvlistene slik at du kommer helt inntil veggen.

Forsenk alle eventuelle spikere 2-3 mm, bruk hammer og dor. Vask eller støvsug gulvet. Steng av og dekk til døråpninger til andre rom – gjerne med en pressening.

Et tips er å også dekke til med fuktige håndklær eller laken, da disse binder støv slik at det ikke flyr videre.

Husk å beskytte ørene mot støy med hørselvern. Også munn og nese bør beskyttes med maske for å unngå å puste inn støv fra slipemaskinen.

Utstyr kan du få leid hos de store byggevarehusene, for eksempel Maxbo. Å slipe et gulv kan være tidkrevende så det kan være lurt å leie utstyr over en hel helg.

I følge Ifi trenger du tre forskjellige slipemaskiner: en gulvsliper, en kantsliper og en trekantsliper.

(Saken fortsetter under bildet)

Et parkettgulv kan bli som nytt om du sliper det. Foto: Colourbox

Gulvsliperen

Dette er maskinen som brukes på de store flatene. Dersom gulvet er ujevnt og har mye hakk bruker du grovt slipepapir. Om du bare vil fjerne overflatebehandlingen bruker du finere papir.

  • Slip alltid i bordretningen – skal det slipes dypt kan du begynne slipingen med å føre maskinen diagonalt over gulvet.
  • Hold maskinen kontinuerlig i bevegelse når slipeflaten er aktivert og i konktakt med gulvet.
  • Slip alltid fra venstre mot høyre i rommet. Valsene er innstilt for dette.
  • Før maskinen fram og tilbake i samme spor. La slipesporene overlappe med fem centimeter.
  • Du vil få et felt som ikke blir slipt langs den veggen du har ryggen i mot. Her må du snu maskinen og slipe dette feltet etter samme prinsipp, fra venstre mot høyre.

Kantsliperen

  • Før kantsliperen med roterende bevegelser så langt inntil vegger og hjørner som mulig.
  • Husk å bruke samme korning på slipepapiret som ble brukt i gulvsliperen.

Trekantsliperen

Med trekantsliperen kommer du helt inn i hjørnene.

Avslutt første sliperunde med en grundig støvsuging av gulvet og fjern alt slipestøv.

Slipeprosessen gjentas med finere slipepapir (for eksempel korning 80) og avsluttes med en sliperunde tilpasset den overflatebehandling du ønsker: olje eller beis: slipepapir 120, matt lakk: slipepapir 100.

Viktig! Slipestøv fra slipemaskin må kastes i ildsikkert søppelspann og ikke oppbevares innendørs fordi støvet er svært lett antennelig, og kan forårsake brann. Grunnen til dette er at lakkpartikler kan bli varmet opp under sliping, og bli liggende å ulme.