Monter nye gulvlister

Gulvlister beskytter veggene mot slag fra føtter, støvsugere og annet. Hvis man setter opp igjen gamle lister som er blitt fjernet fordi det skal legges et nytt gulv, skal de rett og slett settes tilbake der de var.

Kanskje velger man å skifte ut listene fordi de gamle var ødelagt, eller fordi man ønsker penere lister enn de av og til litt triste listene som er satt opp i nyere hjem. Hvis man skifter eldre lister på gipsvegger, må man forsikre seg om at de har samme høyde – det er mulig at gipsen ikke går mye lenger enn til listenes overkant.

Tenk fremover
Før det settes opp nye lister, bør man tegne en skisse av rommet og planlegge hvordan endene skal skjæres, og i hvilken rekkefølge oppsettingen skal foregå. Støtt listkantene opp mot eventuelle dørkarmer. Unngå listlengder som vil kreve rissekloss (Se trinn 2 nedenfor) i begge ender. Der enden på en list møter to innvendige hjørner, skal den ene enden møte veggen og den andre tilpasses formen ved hjelp av en rissekloss. En list med to ender som er skjøtet ved gjæring, krever gode ferdigheter idet hver skjøt må tilpasses for seg. En slik list skal settes opp først når de tilstøtende listene er på plass.

Listene kan festes med spiker. Hvis man ikke ønsker å bruke de opprinnelige treklossene i murvegger, kan man bruke et murbor i en elektrisk drill til å bore hull i veggen og sette inn ekspansjonsplugger. Deretter skrus skruene gjennom listen og inn i disse. Alternativt kan man bruke listlim.

 

1 Ved lange vegger kan det bli nødvendig å skjøte to eller flere lister. Den beste måten å gjøre dette på er å laske. Skjær av hver ende i motsvarende vinkler på 45 grader ved hjelp av en listsag. Sørg for at laskingen plasseres et sted der den kan festes til en lekt (bak gipsplatevegger) eller til en trekloss (bak murvegger)

2 Ved innvendige hjørner kan man skyve første list opp mot tilstøtende vegg. Det vil imidlertid være nødvendig å tilpasse den andre listen med en vinkelmåler. Først foretas en gjæringsskjæring på enden av listen (se trinn 3). Så holdes en løvsag i en vinkel på 90 grader på listen, og profilen på den skårne enden følges.

3 Det vil være nødvendig å skjøte listene ved gjæring for å tilpasse dem utvendige hjørner. Bruk en gjæringsramme og en sag eller en gjærkasse med listsag til å skjære en vinkel på 45 grader på hver list. Husk at list-endene vil stikke utenfor veggen, noe som må tas i betraktning når de måles og markeres.

4 Mange vegger har ikke helt rette hjørner, slik at lister med perfekt gjæring ikke nødvendigvis vil passe helt. Gjør en prøvetilpasning før panellistene lages ferdig – det vil kanskje være nødvendig å tilpasse den ene enden med en høvel. Det er bedre å fjerne for lite enn for mye – på den måten kan man komme tilbake og fjerne mer.

5 Listene spikres til veggen – ikke til gulvet – med 65 mm dykkertspiker. Ved gipsplatevegger slås spikrene inn i de loddrette spikerslagene. Bruk en spikerslagsdetektor til å finne dem. Ved murvegger markeres plasseringen av treblokkene i murverket på panellistene etter at disse er skåret til.

6 Bruk en dor til å slå hver enkelt spiker inn under overflaten på listen. Når alle lister er på plass, brukes sparkel til å fylle hullene med formtre.

7 Man kan avslutte med en kantlist eller hulklist forrest til å skjule eventuelle sprekker mellom listen og ujevne gulvbord. Fest listen med dykkertspiker for hver 600 mm. Slå spikrene ned under listens overflate med en dor, og dekk hodene med formtre.

8 Et alternativ er å tilpasse selve listen hvis denne ikke ligger plant med gulvbordene. Før listen festes til veggen – men etter at den er passet til hjørnene – føres en blyant over gulvbordene, slik at konturene deres avtegnes på listen. Panellisten høvles deretter til blyantstreken.