Behagelig med gulvvarme

Jevn fordeling av varmen og bedre fyringsøkonomi er bare noen av fordelene med gulvvarme.

Varmematter: IntelliOhm kommer på rull. Den kan faktisk perforeres uten å miste egenskapene. Foto: Stork
Stadig flere velger gulvvarme som et alternativ til andre typer oppvarming. Det gir høyere komfort, bedre inneklima og ikke minst reduserte fyringskostnader. Med gulvvarme kan du uten problemer senke innetemperaturen med tre, fire grader uten at det går ut over komforten. Dermed kan det gjøre et hyggelig utslag på strømregningen.

I betong
Det finnes etter hvert en rekke ulike varianter av gulvvarme. Alt fra de tradisjonelle kablene som støpes ned i et betongdekke, til lavtbyggende kabler og ulike foliesystemer som kan legges under parkett eller laminat. Hva man velger, avhenger av forutsetningene.
Ved nybygg kan det være greit å benytte kabler som støpes ned i betong. Dette er generelt sett den rimeligste metoden. Betongen er også avhengig av en viss herdetid før kablene skrus på. Da er det greit å benytte i et nybygg der tidspresset ikke er så stort.

Grønn kabel
I en eksisterende bolig kan et av de lavtbyggende systemene som legges i flytestøp være den beste løsningen i kjøkken, èntre og bad. En såkalt ”grønn kabel”. De bygger lite og er i tillegg strålingsfrie både i forhold til elektrisitet og magnetisme. På den måten har de en positiv effekt i forhold til inneklimaet for dem som sliter med elektroallergier.
Forutsetningene for å benytte denne varianten er at kablene legges på et seks millimeter tykt sjikt av ikke brennbart materiale, eller et armeringsnett. Selve støpemassen er varmeledende, og i og med at den er såpass tynn er det lett å regulere varmen opp eller ned. Tykke betonglag reagerer langsommere på temperaturreguleringer.

Folie og tregulv
Folievariantene egner seg godt til å legge under tre-, parkett- eller laminatgulv. Velger man folie er det nødvendig med et styringssystem som hindrer at temperaturen blir for høy. Her har gulvleverandørene laget egne retningslinje, og disse bør sjekkes nøye før man gjør sitt valg.
Leverandørene har også nøye spesifikasjoner for hvordan disse systemene skal legges. Retningslinjer som må følges nøye for å unngå uheldige episoder.

Interessant nyhet
En nyhet på markedet er Intelliohm varmematter som fungerer etter helt andre prinsipper.
– Dette er et produkt med selvbegrensende egenskaper som forebygger problemer som kan oppstå i forbindelse med gulvvarme og treverk, forteller Stein Normann i Stork.
Produktet er spesielt fremstilt for bruk under laminat og parkett. Det er dobbeltisolert og består av resirkulerbar plast med et isolerende og trinndempende lag på undersiden. Varianten skal også gi like høy komfort som vannbåren gulvvarme.
– Matten registrerer nå det plasseres noe på gulvet, for eksempel tepper eller møbler, og sørger da for automatisk å dempe varmen i dette området. Da unngår man at det oppstår høy varme, eller at det blir misfarging på gulvet. Ellers ligger overflatetemperaturen jevnt over på 24-25 grader, forteller Normann.

Bruk fagfolk
Uansett hvilken variant gulvvarme man velger er det viktig å benytte seg av fagfolk. Det er mange hensyn å ta og mange krav som skal oppfylles. De autoriserte elektroinstallatørene sitter med den kompetansen som er nødvendig. Også leverandørene av gulvbelegg sitter på spisskompetanse når det gjelder gulvvarme. Ulike gulvbelegg har ulike spesifikasjoner i forhold til hva de tåler av temperatur. Slik informasjon er det nødvendig å innhente før du velger gulv.

Mer informasjon
Stork, tlf. 67 17 64 40
www.stork.no
Elektroplast, tlf. 67 55 05 15
www.elektroplast.no
Thermotech, tlf. 99 48 04 60
www.thermotech.no
Apis, tlf. 51 81 58 00
www.apis.no
Normann-Etek, tlf. 22 97 52 50
www.normann-etek.no
Sikringen, tlf. 020 60
www.sikringen.no
Varmetema AS, tlf. 62 79 90 90
www.ingbratlie.no