Sommertid 2023: Er det slutt på å stille klokken?

Hvert år kommer de samme spørsmålene rundt de samme to tidene. Når skal man stille klokken frem og tilbake? 

klokke i blomstereng

I år, som alle andre år, skal vi stille klokken 1 time frem. Det er mange uenigheter om hvorvidt man skal stille klokken for sommertid eller ikke, men hvorfor gjør vi det egentlig? 

Årets sommertid 

Uansett om man liker det eller ikke, så vil Norge og mange av våre naboer stille klokken 1 time frem den 26. Mars 2023, klokken 02:00. 

Meningen med å stille klokken er for å utnytte dagslyset bedre. Norge ligger i utgangspunktet én time foran universaltiden (UT), som er en lokal middeltid for nullmeridianen i verden. Når vi skifter til sommertid, vil vi da ligge 2 timer foran UT. 

Når vi stiller klokken til vinterstid i oktober, endres tiden så vi kun ligger én time foran igjen. 

Sommertidens opprinnelse

stille klokken sommertid
Husk å stille klokken én time frem, og ikke tilbake. Foto: Getty Images

Det er omdiskutert hvem som egentlig innførte ordningen. Noen mener det var George Hudson, da han var forsker og ønsket mer sol på kvelden for å samle insekter. Andre mener det var Benjamin Franklin, som foreslo det for å kunne spare energi ved å ikke måtte brenne så mye olje på oljelampene under første verdenskrig. 

Skal vi slutte å stille klokken?

En annen sak er hvorvidt man skal fortsette å stille klokken frem og tilbake to ganger i året. Dette har EU tatt opp til forhandling, men det er enda ikke fattet en beslutning. 

Næringsminister Jan Christian Vestre, sier Norge ikke vil rette seg etter noen endring før EU har behandlet saken ferdig. 

– Av hensyn til næringslivet vil det nok være en fordel å ha samme løsning som våre nærmeste naboland, sier han.

Kilde: SNL, Regjeringen