Bygg pepperkakehus etter forskriftene

SINTEF Byggforsk tar grep mot manglende fagkunnskap og dårlig prosjektering av pepperkakehus.

Det går mot jul, og mange husstander er godt i gang med å planlegge oppføring av store, små og (dessverre) mange håpløst falleferdige pepperkakehus. 

For tall fra SINTEF Byggforsk viser at så mange som syv av ti pepperkakehus har alvorlige feil og mangler. Årsaken til de skandaløse tallene er dårlig prosjektledelse og utførelse, samt feil valg av byggematerialer.

 

 

Vanlige feil er steinharde byggematerialer, dårlig isolerte vegger og tak, feil bindemiddel og melis- og vannskader. I ekstreme tilfeller kan man risikere at hele huset siger sammen eller rett og slett faller fra hverandre. I tillegg rapporteres det om barnearbeid, kveldsarbeid, hyppig materialsvinn og dårlige HMS-vilkår i næringen.  

At de ansvarlige byggherrene ofte står til knes i ribbe og gavepapir og hylende unger og tre generasjoner vattnisser er nok en medvirkende faktor, men ingen grunn til å akseptere den bedrøvelige statistikken. 

En klassisk toetasjers pepperkakeenebolig oppført i tråd med pepperkakeforskriftene BAK10. Ukjent entreprenør. (Foto: Getty Images)

 

Teknisk forskrift for oppføring av pepperkakehus 

Dette er et område SINTEF vil utbedre, og for litt siden ga de ut en anvisning om planlegging, prosjektering, baking og montering av pepperkakehus etter Forskrift om tekniske krav til bakverk av 2010 (BAK10)

Last ned pepperkakebakeforskriften her

Anvisningen er ment å hjelpe de som bygger pepperkakehus selv. For selv om forskriften anbefaler alle byggverk å oppføres i henhold til plan- og bakverksloven (pbl), er det ikke ulovlig for ikke-faglærte å oppføre pepperkakehus eller -fritidseiendom selv. I alle fall ikke enda. 

Det er altså fullt mulig å lage vakre og velsmakende pepperkakehus uten profesjonell hjelp, bare du vet hvordan.

Kartlegg forventningene 

Seniorrådgiver Anders Kirkhus ved SINTEF Byggforsk mener samstemthet i byggelaget og forberedelser er avgjørende for et vellykket resultat:

  • Hva er viktigst for familien? Er det selve oppføringen, at bygget har høy arkitektonisk standard, at fasaden er til å spise opp eller rivningsarbeidet i romjula? En avklaring av forventninger er viktig for en god prosess. 
  • Er det satt av nok tid og plass til byggverket? Gode rammebetingelser er viktig for å unngå sure barn, svette fedre, gråtende mødre og svidde fingre.

– Pepperkakehus skal medføre stolthet og glede. Og det er lenge til neste jul. Da er det viktig at årets produksjon blir vellykket, advarer seniorrådgiveren. 

Forøvrig er det byggherrens plikt å påse at barn ikke får grine seg til regelbrudd eller snarveier i arbeidet. 

 

Figuren viser hvor stor andel av pepperkakebyggskadene som skyldes ulike forhold. (Illustrasjon: SINTEF Byggforsk)

 

Peppekakebakevettreglene

SINTEF har også utarbeidet et sett med pepperkakebakevettregler, som skal hjelpe bakende familier med å få fine pepperkakehus, samt å spare de samme familiene for brann, bygningsskader eller krangler. Følg disse og forskriftene i BAK10, så bør pepperkakebakingen gå godt. 

1. Ikke start på et stort og krevende prosjekt uten trening. Prosjektet må tilpasses din fysiske og psykiske form.

2. Si fra til resten av familien når du starter.

3. Vis respekt for gamle pepperkakehustradisjoner.

4. Vær rustet mot forviklinger, selv ved mindre prosjekter. Ha alltid utstyret i orden.

5. Lytt til erfarne pepperkakehusbakere.

6. Bruk en god og velprøvd oppskrift. Dokumenterte løsninger fra Byggforskserien anbefales.

7. Bak aldri alene.

8. Det er ingen skam å snu. Avslutt før ungene starter å krangle eller du setter fyr på huset.

9. Spar krefter. Smil. Lås døren til kjøkkenet om nødvendig.

10. Vær forsiktig ved bruk av knekk til montering. Kan gi brannskader ved kontakt med bar hud.

God baking!