Hvorfor markerer vi 8. mars?

Den 8. mars er den internasjonale kvinnedagen! Vet du hvorfor vi markerer dagen, når det ble innført i Norge, eller hvordan du best kan vise din støtte? 

kvinner som holder hender

Det er mange anledninger til hvorfor vi skal markere kvinnedagen – men den aller viktigste av dem, er for å sette fokus den fortsatt pågående kampen om likestilling verden over. 

Kvinnedagen bunner i et av FNs bærekraftsmål

Hvert år den 8. mars markeres kvinnedagen – men det har ikke alltid vært sånn. Den ble først gjort til en internasjonal markering da FN etablerte det offentlig i 1977. Dette var i forbindelse med kvinneåret to år før.

FN har også et eget bærekraftsmål (nummer 5) for likestilling av kjønnene, da det ikke er et eneste land i verden som kan si at det er total likestilling mellom kjønnene. Dette baseres på at kvinner og menn skal ha samme rettigheter og muligheter, ifølge snl.no. 

Jenter og kvinner over hele verden opplever utstrakt diskriminering, undertrykkelse og vold – hvilket er et brudd på menneskerettighetene, ifølge FN. En av kvinners største trussel er mangel på tilgang til reproduktiv helse, og det er fortsatt en mangel på sikring av deltagelse i og lederskap i beslutningsprosesser.

Kvinnedagen i Norge

Selv om kvinnedagen ble gjort til en internasjonal markering i 1977, har dagen blitt markert i mange år før i Norge. Den første markeringen ble gjort da Aleksandra Kollontaj talte ved et fredsmøte i Oslo i 1915. Siden det er det blitt gjort flere markeringer, men etter FNs etablering nådde det toppen. Etter 1990-tallet kom det store engasjementet tilbake. 

FN anbefaler Norge å sette inn tiltak for å minimere lønnsgapet mellom kvinner og menn, jobbe for å sikre at familielivet ikke har negativ innvirkning på kvinners lønn, og vurdere en kvotering for å sikre flere kvinner i lederstillinger. 

Dog, er det verdt å nevne at Norge er et av de beste landene å leve i når det kommer til likestilling! Men det er likevel viktig å støtte og fortsette kampen for både Norge, og resten av verden.

Hyll kvinnene rundt deg 

kvinnedagen
Foto: Getty Images

Det er mange gode måter å vise at du setter pris på kvinner som enten står deg nær – eller generelt. Du kan delta i tog eller på arrangementer mange steder av landet, høre på taler, eller så kan du sende en fin blomsterbukett! Ellers kan du sende en hyggelig melding, eller kanskje bare et ekstra smil.

Gratulerer med kvinnedagen!

Kilde: Snl.no og FN