Ønsker offentlig testing av lysprodukter

Utfasing av glødelamper åpner opp for nye lyskilder av varierende kvalitet. Norsk kunnskapssenter for lys etterlyser nå offentlig testing av lysprodukter.

Denne måneden trådte økodesignforskriften i kraft her til lands.

– Forskriften skal fremme utvikling og anvendelse av energieffektive og miljøvennlige energirelaterte produkter for å bidra til å begrense energibruken og belastningen på miljøet i hele produktenes livssyklus.

Det innebærer blant annet en utfasing av glødelamper og andre ineffektive lyskilder. Den første delen av utfasingen startet 1. september 2009. Da ble det produksjon og nysalg av matte glødepærer forbudt. Fra 1. september i år vil også klare 60W glødelamper forsvinne fra hyllene, og i 2012 forsvinner alle andre glødelamper. Det betyr at nå må vi bruke erstatningsprodukter enten vi vil det eller ikke.

Petter N. Haug: Administrerende direktør i Lyskultur. Foto: H. Gudim

Dårlig kvalitet på markedet
Lyskultur, Norsk kunnskapssenter for lys, stiller spørsmålstegn ved kvaliteten for mange av erstatningsproduktene som finnes på markedet. De frykter nå at markedet skal flomme over av lavkvalitets energisløsende lyskilder via useriøse og uetiske aktører.

– Vi ser at de seriøse aktørene nå tilbyr mer energieffektive alternativer, men de har store utfordringer med å selge sine kvalitetsprodukter, da markedet oversvømmes av lyskilder av dårlig kvalitet, sier administrerende direktør Petter N. Haug i Lyskultur.

Etterlyser offentlige stikkprøver
Nå etterlyser Lyskultur et ekte miljøengasjement hos norske myndigheter.

– Vi vil gjerne at norske myndigheter viser økt engasjement ved blant annet å gjennomføre stikkprøver av lysproduktene på det norske markedet med offentliggjøring av resultatene. Dette kan både profesjonelle aktører og forbrukermarkedet forholde seg til. I våre naboland har man for lengst igangsatt informasjonsaktiviteter og man har offentlige tester og lister hvor brukerne kan søke informasjon. Dette ønsker vi også i Norge, sier Haug.

Varierende kvalitet: Lyskildene som skal overta for glødelampene er av varierende kvalitet. Foto: Colourbox

Halogenlyskilder lite energieffektive
Teknologien knyttet til blant annet LED lys (lysdioder) og sparepærer gjør at det kan være store variasjoner i kvaliteten på produktene, både når det gjelder lysfarge, evne til å gjengi farger, levetid og reel energieffektivitet.

I følge Lyskultur har en dansk test demonstrert at de fleste halogenlyskilder sparer lite energi i forhold til den gamle, nå utfasede glødelampen. De 30% besparelse man snakker om er det svært få som klarer.

– Vi kan ikke forvente at kundene selv skal ha kunnskap om utfordringene ved valg av erstatningsprodukter. Vi tror heller ikke at alle aktørene i omsetningsleddet har god dokumentasjon knyttet til kvalitet på produktene de selger. Derfor vil vi i Lyskultur informere og ta initiativ til testing av lysprodukter, avslutter Petter N. Haug i Lyskultur.