Slik blir fremtidens bolig

−Boligen er det nye statussymbolet i dag, sier Anne Faannessen i Lyssand. Før var det bilen og utdanningen som ble rangert på topp. Dette kommer tydelig frem i trendrapporten Big Dreams. Small Place som er gjennomført på oppdrag av den norske vindusleverandøren Lyssand der fremtidens trender i boligmarkedet avsløres i ny boligrapport.

−Boligen er vår nye sosiale arena der vi føler oss trygge, og møter venner og familie. Drømmeboligen skal helst være lys og åpen, og ha god utsikt. Rommene skal være store. Nordmenn elsker oppussing for å komme nærmere idealet og drømmen om den perfekte boligen, sier Faannessen.

Dette kommer tydelig frem av ny boligrapport. Dessuten tror de fleste som pusser opp at de får igjen investeringene sine.

Mange velger å uttrykke sin identitet gjennom boligen.

−Vi preges av stor optimisme i Norge, og mange ser på eiendommen sin som en sikker investering, fremholder Anne Faannessen.

Energieffektivisering er også viktig. Det har mye å si for inneklimaet. Ved å bruke riktige materialer for eksempel godt isolerte vinduer, oppnår man god besparelse.

Vinduer er ikke hva de en gang var. I dag får du vinduer blant annet med soldempede glass, aluminiums-lister, og sikkerhetsglass.

Å være omgitt av naturlig lys kjennes bra for de fleste

−De fleste vil vi ha så mye dagslys som mulig inn i huset. Å være omgitt av naturlig lys kjennes bra for de fleste. I fremtiden vil vi oppleve enda større tilflytning til byene, noe som på sikt vil føre til  mindre boenheter, smartere løsninger, og større vinduer. Mange vil ha utsiden inn, og skape en atmosfære av å være ute mens vi er inne, sier Faannessen.

Sammendrag av ny boligrapport:

Undersøkelsen utført av Lyssand bygger på intervjuer med hele 3000 boligeiere i Norge, Sverige, Danmark og Finland, i tillegg til ekspertintervjuer og trendresearch.

Hjemmet som statussymbol

Et fint hjem har blitt et statussymbol – det er de spurte i undersøkelsen enige om. Så mange som seks av ti nordmenn, og like mange svensker, mener at folk stort sett imponeres av et fint hjem.

Danskene og finnene er mindre bekymret i forhold til hva naboene sier om hjemmet deres – her er det bare hver fjerde spurte som oppgir at de tror et fint hjem imponerer.  

Hjemmet som investering

Boligutgifter står for en stor del av våre månedlige kostnader. I Norge har de økende boligprisene for mange også bidratt til økt finansiering av renovasjon og oppusning av hjemmet.

Tross i usikkerhet knyttet til utviklingen i boligprisene viser en rapport utviklet for den norske vindusleverandøren Lyssand, at hver fjerde nordmann planlegger å gjøre omfattende renoveringer innen ett år, og majoriteten innen tre år.

Seks av ti nordmenn svarer ja på om der planlegger å gjøre større renoveringer i løpet av de nærmeste årene.  

Hjemmet og energi

Om viljen til å spandere penger på renoveringer er stor er den desto mindre når det kommer til energi. Energikostnaden anses ofte som altfor høy, og investeringer som kan motiveres ut i fra både design og energieffektivisering er derfor attraktive.

Nesten ni av ti av de spurte svarte av energieffektivitet er viktig ved innkjøp av vindu og mer enn seks av ti oppga designet på vinduet som viktig når de gamle skal byttes ut.

Synet på hvor viktig energieffektivitet er, skiller seg dog markant mellom kjønnene. 16 prosent av norske kvinner oppgir energieffektivitet som en av drømmehusets fem viktigste kvaliteter, mens hele 25 prosent av mennene anser energieffektivitet som viktig en del av drømmehjemmet.  

Hjemmet skal være stort og lyst

Når nordmennene blir spurt om sitt drømmehjem oppgis visse svar oftere enn andre. Drømmehjemmet skal være stort og lyst. 62 prosent av nordmennene mener til og med at lyset i hjemmet er avgjørende for deres velvære.

Drømmehjemmet skal være stort og lyst

Hjemmet i fremtiden

I den nye boligrapporten beskrives også et antall trender som i høy grad kommer til å påvirke fremtidens hjem og bolig.

Trend 1 – Samvær

I en usikker og foranderlig omverden søker vi trygghet og nærhet. Nesten ni av ti oppgir at hjemmet nettopp er et sted der jeg kjenner meg trygg. Tre fjerdedeler av de spurte oppgir også at hjemmet først og fremst er en plass der jeg kan være nære familie og venner.

 Trend 2 – Nedskalering

Tilflyttingen til ulike steder rundt om i verden har pågått i lang tid, men mye tyder på at denne trenden kommer til å bli enda sterkere i de neste årene. I takt med at byene blir trangere tvinges vi til mindre og smartere boligløsninger.  

 Trend 3 – Lyset står sterkt

Farger og mønster kan variere, men lyset har kommet for å bli. Hele 54 prosent av de spurte anser til og med lyset som avgjørende for å skape et hjem og trives i. Med mindre boliger innebærer dette ofte større vinduer og innslipp av lys, som til gjengjeld kan være en utfordring med tanke på energibesparelse  

Trend 4 – Lev landlig, men bo i byen

At flere av oss er på vei mot storbyen er en tydelig trend. Samtidig er det en utvikling som mange er tvilsomme til. Undersøkelsen viser nemlig at hver femte som bor i byen skulle ønske at de heller bodde på landet.

Men blant de som allerede bor på landet er det bare hver tjuende som heller vil bo i byen. For å kunne håndtere dette paradokset med by – land er det også mange som prøver å gjøre sin bolig i byen så landlig som mulig gjennom materialvalg, planter og dekorasjon – som leder tankene til landet.  

Trend 5 – Håndverk og tradisjon

I en kommersialisert verden har mange begynt å lete etter det som oppleves som ekte – en søken som også merkes i håndverkets og tradisjonens tilbakevending i boliginteriøret. Å blande nytt og gammelt er også en trend som pågår parallelt og som til en viss grad er motsvaret til alt som skal være lyst og fresht.

Å blande nytt og gammelt er også en trend som pågår parallelt

Trend 6 – Gi meg energi

Mange av oss lever med følelsen av å ikke strekke til. I undersøkelsen fikk deltakerne spørsmål om hva de savnet mest i livet sitt av tid, energi og penger.

Mens de andre nordiske landene oppgav tid og penger som det de hovedsakelig savnet, var det energi som først og fremst manglet blant nordmenn.

Tre av ti nordmenn oppgir at mangelen på energi er størst, mens en fjerdedel av de spurte føler at tid er det de har minst av.

Trenden er også tydelig når det gjelder unge, der så mange som 35 prosent av de som er født på 80-tallet savner energi, mens motsvarende andel med de som er født på 40-tallet ligger på drøye ti prosent.

Alle løsninger i hjemmet som kan spare tid og energi for individet har med bakgrunn i denne trenden store muligheter de neste årene: møbler med flere funksjoner og teknikk som er enkel sparer tid er eksempler på dette.

Trend 7 – Gjør det smart

The Internet of Things er et populært uttrykk som sier noe om hvor samfunnet vårt er på vei. Internett er ikke lenger bare forbeholdt datamaskiner og mobil, men sprer seg så vel til TV som til kjøleskap og oppvarming.

Der ny teknikk støtter opp om noen av trendene over, kommer den fremover til å implementeres i økende grad for å spare for eksempel energi, plass og tid.

Et lite eksempel på hva fremtiden kan innebære i dette tilfellet er TV-produsenten Samsungs annonserte planer om å produsere det smarte vinduet som kombinerer et transparent vindu med en TV!

Fakta om Lyssand 
Lyssand har forbedret norske hjem siden 1947, og tilbyr en utfyllende portefølje av trebaserte vinduer i høy kvalitet. De selger hovedsakelig gjennom et stort nettverk av forhandlere som består av 775 spesialiserte partnere, for å nå ut til privatkunder såvel som entreprenører. Gjennom stolte tradisjoner og godt håndverk har Lyssand utviklet og definert vindusløsninger gjennom en årrekke. I dag fokuseres det på å imøtekomme sluttbrukerens behov og krav for energieffektive vinduer i godt design, og funksjonalitet og trygghet. På samme tid oppfylles strenge kravene som det norske klima setter til produktene.  Lyssand er en del av det svenskeide Inwido AB, som er den ledende leverandøren av vinduer og dører i Nord-Europa, med rundt 3500 ansatte i 8 land. Inwido Norge har omtrent 220 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på rundt 450 millioner kroner.