Oppussingstips: Forny gipsstukkaturen med ny kopi

Puss opp gammel gipsdekor med et nystøp, hos et gipsstøperi, dersom den gamle stukkaturdekoren er skadet.

Å pusse opp gammel stukkatur er fullt mulig. I dag er det mellom 15 og 20 personer som er utdannet gipsmakere i Norge.

─ Jeg er en av dem, sier Pablo Lopez, ved Malermester M. Bratfoss AS, avdeling gipsmakeriet.

Selv er jeg tredje generasjon gipsmaker i familien. Min far kom til Norge direkte fra Chile, og var utdannet gipsmaker og murer fra sitt hjemland. Jeg er vokst opp i Norge, og har lært faget her.

I Chile jobbet min bestefar og far mest med veggpussing i gips. Jeg jobber hovedsakelig med ornamentikk som lages på gipsstøperiet.

─ Når vi skal i gang med å lage avstøp av for eksempel en gammel stukkaturtaklist, bruker vi en del av den originale listen for å støpe ny form.

Vi sørger først for å løsne deler av den gamle listen fra taket i den aktuelle leilighet. Når vi får den hit, restaurerer vi listen, og lager ny form: Til slutt foretar vi et nytt støp av gipslisten og tilpasser lengden etter nye mål. Ny gipslist kan være klar på noen uker, og prisen varierer fra om lag 350 kroner til i underkant av 1500 kroner meteren. Gamle rosetter støper vi også opp igjen.

(saken fortsetter under bildet)

Foto: AMM

─ Som gipsmaker og stukkatør jobber jeg ikke bare med gips. Leire og plastelina og en rekke andre materialer er også en del av min hverdag. Dessuten arbeider jeg med reparasjon av utvendige ornamenter.

Vi lager også vår helt egne design, blant annet peisfronter, relieffer, figurer, engler og søyler.

Akkurat nå jobber jeg med å restaurere gipsornamentikken på en husfasade i Sarpsborg.

Det er hektisk aktivitet på gipsmakeriverkstedet om dagen, noe som tyder på at gipsornamentikk fortsatt er populært, mener Pablo Lopez.

Fakta om gipsdekor

  • Rosetter og stukkaturer i taket pryder mange byboliger bygget rundt 1850 ─ 1900 her i landet.
  • Gipsrosetter hadde opprinnelig en praktisk funksjon rundt forrige århundreskifte. Hovedhensikten var å beskytte taket mot brann. Gipsrosett i taket ble derfor først og fremst montert for å hindre at stearinlysene fra lysekronen skulle antenne taket.
  • I dag har takrosettene i hovedsak en estetisk funksjon. Gammel byboligatmosfære med raus høyde under taket, stukkaturer og rosetter ser ikke ut for å gå av moten.
  • Gipsstøperier bredte raskt om seg i de store byene i Norge fra midten av 1800-tallet. Den gang var det få som kunne håndverket her til lands, og utenlandsk arbeidskraft ble derfor importert til landet, blant annet italienske gipsstøperhåndverkere. De kunne faget særdeles godt, og sørget for å forme og støpe forseggjorte rosetter og stukkaturlister i nye boliger.
  • Gipsmakerfaget har heldigvis fått fornyet renessanse i Norge de senere år, etter en lang dvale med fremvekst av funksjonelle boliger.
  • Gips er et gammelt mineral som består av vannholdig kaliumsulfat CaSO4, 2H2O.Vanninnholdet er ca 21 prosent. Gips brytes i gruver store deler av verden.
  • Malmen knuses, renses og oppvarmes til 150 grader slik at vanninnholdet reduseres til ca 4 prosent før den pakkes i sekker klare til bruk.
  • Produksjon av stukkatur som taklister i gips, har siden 1600-tallet vært en del av gipsmakerfaget, og er et unikt kapittel i norsk byggetradisjon. Gips viste seg dessuten å ha de rette egenskapene, blant annet brannhemmende effekt, som var nødvendig for å forsegle den innvendige overgangen mellom vegg og tak.

Kilde: Gipsmakeriet