Slik skriver du en byggesøknad som kommunen godkjenner

Å søke kommunen om å bygge bolig kan ta lang tid og koste mye. Denne guiden viser deg derfor hva du bør gjøre for at prosessen skal gå mest mulig smertefritt.

Er du blant dem som drømmer om å bygge hus? Og flytte rett inn i en flunkende bolig tilpasset akkurat deg?

Tanken er fin, men realiteten helt annet. Å bygge hus er nemlig en stor prosess med en rekke regler å forholde seg til. Blant de krevende tingene finner du byggesøknaden.

Søknaden som avgjør om du får bygge drømmeboligen eller ikke. Vi har derfor laget en trinnvis guide for hvordan du skriver en byggesøknad som kommunen godkjenner.

Hvem kan skrive byggesøknaden?

Uansett om du skal bygge enebolig eller fritidsbolig, må du søke kommunen i regulerte områder. Dette er kommunens måte å sjekke at du holder deg innenfor plan- og bygningsloven, som stiller en rekke krav for å sikre kvaliteten på prosjektet.

Kommunen må godkjenne planene før du i det hele tatt kan sette spaden i jorda.

Du kan kun bygge en garasje, bod eller en annen bygning på under 50 kvadratmeter uten å måtte søke.

For å søke kommunen om tillatelse til å bygge, er du avhengig av å ha en ansvarlig søker som utarbeider søknaden. Det kan enten være deg selv eller et godkjent foretak.

Dersom du velger å styre byggeprosessen selv må du dokumentere at arbeidet vil bli utført i tråd med gitte bestemmelser og plan- og bygningsloven.

Kommunen må da godkjenne deg som selvbygger. Dette er ikke spesielt vanlig ettersom det krever fagkompetanse.

Velger du derimot et godkjent foretak inngår du en kontrakt med en entreprenør som tar seg av både søknaden og byggeprosessen. Dette er den vanligste løsningen fordi de som ikke har erfaring med boligbygging.

Dette må være med i søknaden

Før du kan søke kommunen må du velge mellom en byggesøknad i ett eller to trinn. Det vanligste for eneboliger er å sende en ett trinn-byggesøknad, mens to-trinnsøknad brukes ved større prosjekter der arbeidene kan starte i flere etapper.

Byggesøknaden kan enten sendes inn digitalt her eller som blanketter, som du kan laste ned her.

Hva byggesøknaden bør inneholde varierer ut ifra prosjektet, men det vanligste for en ny bolig er:

  • reguleringsbestemmelsen
  • situasjonskart for den spesifikke tomten
  • liste over godkjenning fra naboer
  • utplassering/innmåling av bygget
  • tegninger
  • gjennomføringsplan

Det viktigste er at søknaden inneholder de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne ta en avgjørelse. Mer informasjon om regelverket rundt byggesøknader finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

Før du søker kommunen må du også varsle alle naboer. Naboene har rett til å se søkspapirene med en frist på to uker før du kan sende inn byggesøknaden.

Kommer det merknader fra naboene, må du vurdere om du skal gjøre endringer for å bli enig med naboene. Du må da legge ved redegjørelse i søknaden for hvordan du skal ivareta naboenes merknader.

Hvis du velger å ikke gjøre dette, legges merknadene ved byggesøknaden, og kommunen vil ta en avgjørelse i behandlingen av søknaden.

Denne artikkelen er en del av Vi i Villas nettserie «Hjelp! Vi bygger hus». Få med deg hele serien her!

Disse klagemulighetene finnes

Når du har levert byggesøknaden har kommunen tre uker på å behandle den dersom det ikke søkes om dispensasjon fra regler eller det foreligger noen klager i saken. Likevel bruker flere kommuner lengre tid på å behandle søknadene.

Hva det koster å søke om byggetillatelse varierer fra kommune til kommune. Mens det er gratis i noen kommuner, kan det koste opp til 45 000 kroner i andre kommuner.

For at vedtaket fra kommunen ikke skal drøye ut i tid, anbefaler Vi i Villas ekspert på bygging, Jens-Morten Søreide, å holde seg til reguleringsbestemmelsene og å unngå dispensasjonssøknader.

Dersom du har lagt opp til et tiltak i byggesøknaden som krever dispensasjon uten å søke om det, kan kommunen avslå søknaden din.

Skulle du få avslag på byggesøknaden må du vurdere om tiltaket bør endres. Om du mener det er feil i saksbehandlingen, kan du klage til kommunen. Om kommunen likevel opprettholder avslaget kan du anke til fylkesmannen.

Etter at kommunen eventuelt har gitt tillatelse, kan også naboer og liknende klage på bestemmelsen. Klagefristen er da 3 uker. Også her kan et eventuelt avslag ankes til fylkesmannen.

Dette må du vite om å søke dispensasjon

Dersom boligplanene din er i strid med reguleringsplanen for området, kan du søke om dispensasjon. Søknaden vil da ta inntil 12 uker å behandle. I slike tilfeller kan det være lurt å ta en forhåndskonferanse med kommunen, skriver Husredaksjonen.

Dersom du ønsker å søke om dispensasjon, anbefaler Vi i Villas ekspert på bygging, Jens-Morten Søreide, å undersøke hva det er gitt dispensasjon for tidligere i området.

Han anbefaler også å avtale en forhåndskonferanse med kommunen og bruke erfarne foretak til å gjøre jobben for deg.

Ikke gå glipp av resten av vår boligbygger-guide – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!