Slik finner du rett aktør til å bygge boligen din

Har du tenkt over hvem som skal bygge din nye bolig? Skal du ta prosjektet i egne hender eller hyre inn en entreprenør? Disse tingene må du vite før du setter i gang.

Dere har bestemt dere for tomt og drømmehuset for lenge siden. Men har dere egentlig tenkt igjennom hvem som skal bygge boligen?

Skal dere selv styre prosessen eller skal dere hyre inn en profesjonell entreprenør?

Å skulle styre prosessen selv kan for noen høres både enkelt og billigere ut.

Men har du ikke fagkunnskap på dette området, må du være forberedt på at det kan ta ekstremt mye tid og kreve mye kunnskap å skulle hyre og organisere underleverandører og håndverkere til riktig tid. Går du i baret kan det dessuten bli dyrere.

Det bekrefter administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger.

– Du kan etter selvbyggerparagrafen få godkjenning til å bygge ditt eget hus. Men jeg vil fraråde de fleste til å gjøre det om man ikke har utdanning og kunnskap nok. Et hus skal kunne stå i hundre år, og du skal kanskje selge det en gang, sier Jæger og fortsetter:

– Som privatperson mangler du dessuten sannsynligvis det nettverket du trenger for å få alt til å gli smertefritt, og det blir vanskelig å få en jevn fremdrift. Få uansett hjelp til å fylle ut byggesøknaden. Du må også innse at det å ha totalansvaret for et bygg, er en stor risiko å ta om noe går galt, sier Jæger.

Dette kreves av deg som selvbygger

Jæger påpeker også at de fleste tomter i dag har byggeklausul. Det betyr at bygg eller byggearbeider på tomten må utføres av en spesifikk leverandør eller entreprenør.

– Det vanligste i dag er å kjøpe en tomt med byggeklaus eller å kjøpe et planlagt hus på et byggefelt. Det er ikke lenger like vanlig å kjøpe tomter uten klausul fra kommunen, sier Jæger.

Dessuten er det ikke fritt frem for hvem som helst å styre byggeprosessen. I byggesakforskriften (SAK10) står det at det stilles samme kompetansekrav til ansvarlig søker som det stilles til prosjekterende/utførende.

Unntaket er selvbyggerparagrafen som sier at du kan styre prosessen selv dersom du kan dokumentere at arbeidet vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven.

Kommunen må godkjenne dette før du eventuelt setter i gang.

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller i dag en rekke krav som boligen må oppfylle for å kunne oppføres lovlig i Norge. Du må med andre ord kunne garantere at disse kravene blir oppfylt dersom du står som selvbygger.

Vil du ha et arkitekttegnet hus må du ikke styre prosessen selv. Da kan du få en arkitekt til å tegne huset og hente inn byggetillatelse, før du leie inn en entreprenør som tar ansvaret for alt byggearbeidet.

Da gjør arkitekten og entreprenøren det meste av jobben, og du trenger «bare» å stå for valgene om hvordan huset skal bli.

Denne artikkelen er en del av Vi i Villas nettserie «Hjelp! Vi bygger hus». Få med deg hele serien her!

Foto: Getty Images

Slik finner du en seriøs entreprenør

Om du ikke har betydelig erfaring fra andre byggeprosjekter, må du med andre ord hyre inn en entreprenør. Men i jungelen av byggefirmaer kan det være vanskelig å finne en seriøs aktør.

Gjør du et grundig forarbeid ved valg av entreprenør kan det spare deg for mindre hyggelige overraskelser senere i prosjektet.

– Det er dessverre ikke alltid så lett å hente inn foretak som man kan stole på har rett kompetanse, leverer til avtalt tid, med rett pris og tilfredsstillende kvalitet, sier Jens-Morten Søreide, Vi i Villas ekspert på bygging og fagkonsulent i Byggmesterforbundet.

Han anbefaler derfor å starte med å ta kontakt med venner og kjente for anbefalinger, eventuelt lete i registre for medlemmer i en bransjeforening, før dere sjekker om bedriften kan vise til andre relevante punkter som seriøse referanser, at de benytter egne ansatte med kompetanse og så videre.

Søreide anbefaler også å hente inn pris og leveransebeskrivelse fra minimum tre leverandører for å sammenligne leveransen. 

– Det viktigste arbeidet starter etter at dere har kommet i kontakt med aktuelle leverandører. Det er viktig at de dere velger har god kunnskap om regelverket og søknadsprosessen, i tillegg til det som skal bygges, sier han.

– Har dere liten kompetanse selv kan det lønne seg å engasjere en uavhengig kontrollør eller takstmann som kan følge opp prosjektet, påpeker Søreide.

Forbrukerrådet har satt opp en liste over hvordan du går frem for å finne en seriøs og god boligleverandør:

Sjekkliste for valg av boligleverandør:

 • Undersøk markedet: Ring til ulike håndverkere og entreprenører eller sjekk med venner og kjente. Søk på internett etter informasjon om håndverkeren eller firmaet du ønsker å benytte.
 • Sjekk boligleverandøren i Brønnøysundregisteret: Er håndverker, entreprenør eller boligleverandør registrert i Brønnøysundregisteret?

  Her kan du sjekke hvor lenge håndverkeren eller firmaet har vært registrert, om det er oppført noen merknader og om firmaet er konkurs.

 • Få referanser: Be håndverkeren eller firmaet om referanser fra tidligere byggeprosjekter eller jobber. Vær klar over at firmaet antageligvis ikke vil gi ut dårlige referanser.
 • Sjekk kompetansen: Spør etter fagbrev, fagutdanninger og sertifiseringer. Dette gir deg trygghet ved eventuelle reklamasjoner, men vil også være verdifullt om du skal selge boligen din.

  Sjekk ut firmaets fagkompetanse på registrene Mesterregisteret, Kompetansesjekk og hos Direktoratet for byggkvalitet.

 • Sjekk om firmaet har sentral godkjenning: Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

  Bedrifter som ikke har sentral godkjenning, må søke kommunen om lokal ansvarsrett i det enkelte byggeprosjekt. Dette finner du i databasen til Direktoratet for byggkvalitet

 • Sjekk om firmaet er tilsluttet en av bransjeorganisasjonene: Er håndverker, entreprenør eller boligleverandør tilsluttet en av følgende bransjeorganisasjoner: Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg og Byggmesterforbundet?

  Dersom dette er tilfelle, vil du kunne klage til Boligtvistnemnda hvis det oppstår konflikt mellom deg og firmaet.

 • Sjekk tilbud fra flere: I tillegg anbefaler Forbrukerrådet at du henter inn minst tre anbud, ettersom det er lurt å få oversikt over markedsprisen ved større kontrakter. Anbudet bør inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, materiale og tidsramme.
 • Sjekk om firmaet bruker standardkontrakter: Bruk alltid kontrakt når du inngår avtale. Du finner standardiserte kontrakter/blanketter gratis her.

Kilde: Forbrukerrådet

Dersom det skulle gå galt:

 • Sørger du for å ha tidsfrister med i kontrakten, kan du kreve dagmulkt for forsinkelser etter tidsfristen har gått ut. Dette kan du gjøre inntil 100 dager. 

  I Bustadoppføringslova finner du standard minimumssater for dagmulkter. Du kan med andre ord avtale mer.

 • Du har fem års reklamasjonsrett på ny bolig, og kan klage til entreprenøren dersom det skulle oppstå problemer innenfor denne perioden.
 • Loven gir deg også en viss beskyttelse mot konkurser. Entreprenøren skal stille en garanti på 10 prosent av kjøpesummen under byggetiden, for å sikre at avtalen oppfylles. Er tomt og bolig kjøpt i ett er det tre prosent av kjøpesummen.

  Når du overtar boligen skal entreprenøren fortsatt sette av en garantisum på fem prosent av kjøpesummen. Denne garantien skal gjelde i fem år etter overtagelsen.

Kilde: Dinside, Bustadoppføringslova

Ikke gå glipp av resten av vår boligbygger-guide – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!